Industri och Tillverkning
MINSKA KOSTNADER OCH TIDSÅTGÅNG

Idag använder så gott som alla stora tillverkningsföretag en eller flera 3d-skrivare för att produktutveckla, ta fram produktionsverktyg eller tillverka slutprodukter. Ta produktionsverktyg, till exempel. Som hjälpmedel i montering, kvalitetskontroll eller reparationer är dessa ovärderliga. Men de är ofta kostsamma att tillverka traditionellt och ledtiderna är långa. Genom att istället 3d-skriva produktionshjälpmedel går det att få ner produktionstid och -kostnader avsevärt. Läs mer nedan om hur några av världens största företag använder 3d-skrivarteknik i sina organisationer.


Volkswagen Autoeuropa
Maximerar med 3D-utskrivna jiggar och fixturer


Volkswagen Autoeuropa har en årlig produktionsnivå på 100 000 bilar och använder nu flera 3D-skrivare för att revolutionera sin arbetsprocess. I anläggningen skriver man ut hjälpmedel för tillverkning som används dagligen på monteringslinjen. Att inte längre behöva förlita sig på externa leverantörer har minskat kostnaderna kraftigt och har reducerat ledtiderna från veckor till några dagar.
Läs Mer

ABB Robotics
Kostnadseffektiva och skräddarsydda funktionella prototyper


Med 3D-skrivare kan ABB Robotics minimera risker i utvecklingsprocessen genom att prova funktionaliteten av en design innan man investerar i ett påkostat verktyg. På så sätt förkortar man utvecklingsprocessen från månader till några dagar. Med 3D-skrivare kan ABB utföra flera förstudier för varje designkoncept, vilket tillåter dem att anpassa sig mer efter kundbehov.
Läs Mer

Siemens
3D-skrivaren – en integrerad del av arbetsflödet


Med 3D-skrivare kan Siemens börja med en lättviktig plastkomponent och i slutändan ha en slutprodukt som är gjuten i rostfritt stål. Traditionellt skulle det ta 12-16 veckor att gå från modell till slutprodukt. Men genom att använda 3D-skrivare har den tiden minskat till 1-2 veckor. Utöver tid, så kan man även minska potentiellt jobb för omarbetning. Detta då prototyperna gör det möjligt för Siemens att prova designs och funktioner utan att behöva investera i dyra verktyg.
Läs Mer

Eventuri
Funktionella tester av luftintagssystem för prestandabilar


Eventuri utvecklar intagssystem för prestandabilar som Audi RS-serien och BMW:s M-power-serie. 3D-skrivartekniken möjliggör fö dem att vara flexibla i designprocessen, samtidigt som de snabbt kan få till en perfekt design.
Läs Mer

Volkswagen Autoeuropa
Vad kostar en minut i bilindustrin?


3D-skrivarteknik i fordonsindustrin är inte ett nytt fenomen, men de senaste månaderna har man lagt i en högre växel vad det gäller innovation. Det blir allt vanligare med redogörelser kring hur olika varumärken nyttjar tekniken för öka hastigheten på design och tillverkningsprocessen. Hyundai, till exempel, introducerade nyligen ett nytt designcenter utrustat med 3D-skrivare, vars syfte är att halvera konstruktionscyklarna. Ford, Tesla, Volkswagen Autoeuropa och de flesta andra stora bilmärkena har också uttalat sig om teknikens roll inom produktion.
Läs Mer

MNNTHBX
Kostnadseffektiva prototyper
för skräddarsydda hojar


MNNTHBX, eller Man in the Box, baserade i Tennessee, är ett gäng motorcykelentusiaster som tillverkar delar till skräddarsydda lätta motorcyklar. Utvecklingen och prototypframställningen av dessa unika…
Läs Mer

BOSE
tar fram egna prototyper


Genom sina Ultimaker-skrivare kan BOSE:s affärsområde BOSEbuild utveckla en vital del till sina BOSEbuild-lurar. Med egna 3d-skrivare kan man göra utförliga tester tidigt i produktutvecklingen, vilket bidrar till avsevärt kortare ledtider mellan iterationer och lägre kostnader för prototyptillverkning. Som bonus kan utvecklingsteamet nu samla in värdefull användardata.
Läs Mer

Montering av Ford Focus med 3d-utskriven jigg.

FORD
effektiviserar monteringslinan


När allt fler företag börjar utforska möjligheterna med additiv tillverkningsteknik, ligger Ford steget före för att effektivisera sina monteringslinor och produktutveckling.
Läs Mer