VAD KOSTAR EN MINUT I BILINDUSTRIN?
3D-SKRIVARE BLIR ALLT VANLIGARE INOM PRODUKTION


3D-printing inom den tillverkande bilindustrin är inte ett nytt fenomen, men de senaste månaderna har man lagt i en högre växel vad det gäller innovation. Det blir allt vanligare med redogörelser kring hur olika bilvarumärken nyttjar tekniken för öka hastigheten på design och tillverkningsprocessen. Hyundai, till exempel, introducerade nyligen ett nytt designcenter utrustat med 3D-skrivare, vars syfte är att halvera konstruktionscyklarna. Ford, Tesla, Volkswagen Autoeuropa och de flesta andra stora bilmärkena har ocksä uttalat sig om teknikens roll inom produktion. För att demonstrera det potentiella finansiella genomslaget av den effektivisering som 3D-printing för med sig, så ville John Kawola på Ultimaker USA besvara frågan; vad är egentligen en minut för bilindustrin värd? Efter att ha granskat offentlig statistik så uppgick kostnaden per minut för bilindustrin i USA till mellan 460 706 dollar och 1,110 663 840 dollar per vecka. Detta innebär att även de minsta förbättringarna inom effektivitet kan introducera både tid- och kostnadsbesparingar som har stort inflytande på ett företags produktion och lönsamhet.

Desktop 3D-skrivare

MäRKBARA FöRDELAR FöR VERKSAMHETEN

3D-printade jiggar pu00e5 monteringslinjen

Volkswagen Autoeuropa

Flera företag har insett fördelarna och potentialen med 3D-printing. Volkswagen Autoeuropa, till exempel, har rapporterat kostnadsbesparingar på omkring 90% i tillverkningskostnad och utvecklingstid. Detta efter att en av deras fabriker började använda Ultimaker 3D-skrivare för att skapa specialanpassade verktyg och jiggar som används dagligen på monteringslinjen. De använde även 3D-printing för att ersätta gamla processer och lösningar som involverade externa leverantörer med långa ledtider. Genom 3D-printing har företaget hittat ett effektivt sätt att producera verktyg vilket har sparat in på både tid och pengar. Med den till synes obetydliga förändringen sparade fabriken över 525 000 dollar under de första två åren.

UTRäKNINGAR

Resultatet och metoden från undersökningen finns sammanställt nedanför. John Kawola tillägger att det ska bli intressant att se hur beräkningarna kommer att förändras över de kommande åren allteftersom 3D-printing blir mer etablerat i bilindustrin och teknologin fortsätter att utvecklas. Han tror att kostnaden per minut kommer att sjunka ännu mer samtidigt som inkomst per minut kommer att öka då företag vinner tid.

Uträkningarna är baserade å5 offentlig statistik från Bureau of Labor Statistics (BLS). BLS har rapporterat antalet anställda inom USAs bilindustri, antalet anställda inom vissa tillverkningspositioner inom industrin samt genomsnittslönen för varje roll. Även intäktsdata har inkluderats i beräkningarna.

$420,706 kostnad per minut inom biltillverkning (detta inkluderar alla anställdas löner i USAs bilindustri).
$1,110,663,840 per vecka – $4,442,655,360 per månad

$3,221,000 omsättning per minut (96 x $33,560) (vad biltillverkare tjänar varje minut).
Detta är beräknat på: 96 fordon producerade per arbetsminut (baserat på antalet bilar tillverkade årligen). Till ett genomsnittligt pris av $33,560 (enligt offentliga rapporter)

$50,667 per minut är kostnaden för enbart montörer och tillverkare av diverse delar (baserat på antalet anställda och deras löner)

$18,706 per minut är kostnaden enbart för mekaniska och industriella ingenjörer (baserat på antalet anställda och deras löner)

KONTAKTA OSS

Vill du boka demo eller önskar info om vårt utbud – fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast. Om du hellre vill ringa finns vi på plats helgfria vardagar kl 9-17 på nummer 08-55115750.