AESUB Utvecklad och godkänd av 3D-scanningsexperter

Uppnå högre kvalitet på dina 3D-scans och undvik problematik med för reflektiva eller transparenta ytor. AESUB är utvecklat för att möta användarnas behov och effektivisera 3D-scanningen. Med 3D-scanspray från AESUB försäkra dig om att arbetet går smärtfritt och ger bra slutresultat.


köp aesub i vår webshop

När vi använder oss av 3D-scanners måste diffust ljus reflekteras från ytan tillbaka till scannerns detektor. Om ytan på objektet har hög reflektivitet, transparens eller svärta blir det svårt för scennern att uppfatta det reflekterade ljuset på rätt sätt, vilket resulterar i sämre precision eller svårighet att se objektet överhuvudtaget.

För att hantera svåra ytor eller uppnå högre kvalitet och noggrannhet kan det krävas att detaljerna sprayas med en matt färg som täcker alla färgskillnader, störande reflektioner och problematiska strukturer. Genom att maskera ytan med sprayfärg får objektet en helt homogen finish med optimala förutsättningar för 3D-scanning.

Med AESUB 3D-scanspray så applicerar du snabbt och enkelt ett tunt skikt på objektets yta som sedan avdunstar inom några timmar eller tvättas bort med vatten. Sprayerna är utvecklade med användaren i åtanke och innehåller därför färre skadliga ämnen än många andra sprayer. Effektivisera arbetsflödet utan ökade hälsorisker.

Rätt spray till rätt tillfälle

AESUB White Permanent vattenlöslig sprayfärg


AESUB White är optimerad med hänsyn för kompatibilitet med så många material som möjligt. Beläggningen fäster mycket bra mot de flesta ytorna och tvättas sedan bort med vatten.

 • Permanent och vattenlöslig
 • Enkel och säker att använda
 • Fri från titandioxid nanopartiklar (TiO2)
 • Beläggningstjocklek på ~7um (snitt)
 • Konsistent och homogen beläggning
 • Hög materialkompatibilitet


AESUB Blue Självupplösande för minimal rengöring


AESUB Blue är en självevaporerande sprayfärg som evaporerar från ytan efter ett par timmar utan att lämna några rester, vilket betyder att objektet inte behöver rengöras efter scanning, något som annars kan ta mycket tid.

 • Fri från rengöring
 • Evaporerar utan att lämna rester
 • Enkel och säker att använda
 • Beläggningstjocklek på ~8-15 μm
 • Konsistent och homogen beläggning
 • Hög materialkompatibilitet

AESUB Orange Självupplösande med längre varaktighet


AESUB Orange är en självevaporerande sprayfärg optimerad för att sitta kvar på ytan längre. Beläggningen evaporerar inom ett dygn utan att lämna några rester. AESUB Orange sitter kvar på objektet nästan dubbelt så länge som AESUB Blue, vilket möjliggör fler oavbrutna 3D-scans utan att behöva spraya om objektet.

 • Sitter kvar på ytan länge (upp till 24 timmar)
 • Fri från rengöring
 • Evaporerar utan att lämna rester
 • Enkel och säker att använda
 • Beläggningstjocklek på ~2-6 μm 
 • Konsistent och homogen beläggning
 • Hög materialkompatibilitet

AESUB Green

AESUB Green Utökad kapacitet för stora arbeten


AESUB Green är sprayfärgen som ökar kapaciteten. Sprayen levereras i större behållare, utan drivgas, som används tillsammans med konventionella tryckluftsdrivna spraypistoler för att effektivt kunna anta större arbeten och användas i automatiserade besprutningsmaskiner.

 • Större förpackningar anpassade för spraypistoler
 • Perfekt för storskaliga och automatiserade arbeten
 • Evaporerar utan att lämna rester
 • Enkel och säker att använda
 • Beläggningstjocklek på ~10-20 μm
 • Konsistent och homogen beläggning
 • Hög materialkompatibilitet

AESUB transparent scanna utan förlust av färginformation


AESUB Transparent är speciellt framtagen för att öka kvaliteten, noggrannheten och enkelheten vid 3D-scanning av svårscannade detaljer där man vill fånga upp färger eller djupa kaviteter. När du sprayar objektet med AESUB Transparent appliceras en tunn beläggning med en homogen och helt matt yta, vilket resulterar i optimala förhållanden för optisk 3D-scanning även för objekt med flera färger.

 • Eliminerar reflektioner utan förlust av färginformation
 • Fri från skadliga dofter
 • Lätt att använda
 • Konsistent och homogen beläggning
 • Fri från rengöring
 • Evaporerar utan att lämna rester
 • Hög materialkompatibilitet
 • Utvecklad och godkänd av 3D-scanningsexperter


Kontakta oss om ni har några frågor om AESUB eller 3D-scanning

Fyll i dina uppgifter nedan, så återkommer vi snarast.