ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
FÖRDELARNA MED 3D-PRINTING INOM DIN BRANSCH


SJUKVÅRD OCH MEDICINTEKNIK
MINIMERA RISKER OCH EFFEKTIVISERA PROCESSER


3D-tekniken används aktivt inom sjukvården för ett brett spektrum av applikationer, såsom att stötta det dagliga arbetet med hjälpmedel eller som stöd i utbildningen av vårdpersonal. Till följd av detta kan många vårdinrättningar och forskningsinstanser uppnå bättre effektivitet, lägre kostnader och högre innovationsgrad än tidigare.

LÄS MER

Industri och tillverkning
öka effektivitet och minska kostnader


Idag använder så gott som alla stora tillverkningsföretag en eller flera 3D-skrivare för att produktutveckla, ta fram produktionsverktyg eller tillverka slutprodukter. Genom att 3D-printa produktionshjälpmedel går det att få ner produktionstid och kostnader avsevärt.


LÄS MER

Arkitektur
underlätta DESIGN OCH modelltillverkning


3D-skrivartekniken underlättar numera design- och modellprocessen för arkitekter på många byråer runtom i världen. Detta har öppnat upp för ett helt nytt arbetssätt då arkitekter nu kan se över designgeometrin och analysera, testa och modifiera sin design på ingen tid alls.


LÄS MER

Skola och utbildning
Öka elevernas it-kompetens med 3d-teknik.


Tusentals svenska elever i grund- och gymnasieskola använder dagligen 3D-skrivarteknik. Det ger ovärderliga fördelar när kurs- och läroplaner får mer fokus på IT-kunskap. vi hjälper er hela vägen från nybörjare till avancerad användare och här har vi samlat våra några tips och råd för dig som vill veta mer.


LÄS MER