abb robotics
KOSTNADSEFFEKTIVA OCH SKRÄDDARSYDDA ROBOTFINGRAR


Reducera prototyptid från veckor till timmar

CAD-modell

Med 3D-printing kan ABB Robotics minimera risker i utvecklingsprocessen genom att prova funktionen av en design innan man investerar i ett påkostat verktyg. På så sätt förkortar man utvecklingsprocessen från månader till några dagar.

Med 3D-printing kan ABB utföra flera förstudier för varje designkoncept, vilket tillåter dem att anpassa sig mer efter kundbehov.


"Jämfört med de traditionella aluminium robotfingrarna som var dyrare och som för varje ändring tog 5 veckor att göra, så kostade de 3D-printade varianterna nästan ingenting och tog omkring en timme att skapa. Ibland så behöver jag inte ens skapa ett verktyg utan kan använda den 3D-printade varianten direkt till slutanvändning."

- Guillaume Pradels, produktchef på ABB Robotics

Guillaume Pradels

UTMANING OCH LÖSNING

Robotarm

Utmaning

YuMi är en industriell samarbetsrobot som är avsedd för att greppa, plocka, placera och införa delar. Beroende på vilken typ av del som ska behandlas så använder YuMi olika former av robotfingrar. För att få en så bra slutprodukt av ett robotfinger som möjligt så krävs det ett flertal prototyper. Tidigare så designade man prototyperna för robotfingrarna internt för att sedan tillverka dem hos en extern part. Inkluderat väntetid, så tog denna process en månad och kostade omkring 19 300 SEK.

3D-printat robotfinger

Lösning

Efter att ABB Robotics införde 3D-printing så tog ingenjörsarbetet i genomsnitt en till fyra timmar för en prototyp med en genomsnittlig kostnad på 800 SEK. De har dessutom förbättrat sin produktivitet och flexibilitet vilket tillåter dem att vara mer lyhörda för deras kunders behov. Det är inte längre problematiskt om originalritningarna inte är perfekta från grunden då det går både fort och är billigt att göra nya prototyper.

KOSTNADSJÄMFÖRELSE

Externa leverantörer
Tid/del: 2 - 4 veckor
Kostnad/del (inkl ingenjörstid)*: 4 800 SEK
Förstudie/månad: 1

Ultimaker 3D printer
Tid/del: 1 - 4 timmar
Kostnad/del (inkl ingenjörstid)*: 800 SEK
Förstudie/månad: 5 - 6


*Kostnaden för 3D printat material är relativt obetydlig jämfört med ingenjörstiden. Det tar mellan en till fyra timmar av ingenjörstid och en timme utskrift per robotfinger. Totalt sparar 3D-printing företaget fyra veckor och 4 000 SEK per finger.

Kostnader är konverterade från EUR till SEK.

3D-printat robotfinger

Ett 3D-printat YuMi - finger

Med nya designs kan man spara både tid och pengar genom att undvika mer traditionella steg såsom beställning och leverans.

RESULTAT

Robotarmar

Minskad prototyp- och produktionstid

Robotarm

Minskade tillverknings- och prototypkostnader

Olika varianter av robotfingarar

Fler förstudier, tester och iterationer

Närbild på robotarm

Högre lyhördhet gentemot kundbehov

Att skriva ut prototyper internt minskar antalet designverifikationer och prototyptid från veckor till timmar utan att överstiga budget.

Som ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ till traditionella tillverkningsmetoder, så sparar ABB omkring
1 000 000 SEK per år med 3D-printing.

Med 3D-printing kan ABB Robotics genomföra flera funktionella tester och förstudier per dag. Att ändra i ritningarna innebär inga stora tidstraff.

Att vara snabb och flexibel tillåter företaget att skapa specialanpassade lösningar. Detta är också en gedigen anledning för potentiella kunder att välja ABB.

KONTAKTA OSS

Vill du boka demo eller önskar info om vårt utbud – fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast. Om du hellre vill ringa finns vi på plats helgfria vardagar kl 9-17 på nummer 08-55115750.