Volkswagen autoeuropa
OPTIMERAR PRODUKTIONSEFFEKTIVITETEN


Maximera produktionseffektiviteten med 3d-utskrivna verktyg, jiggar och fixturer

Genom att använda 3d-skrivare för att skapa verktyg som jiggar och fixturer, kan Volkswagen Autoeuropa minska ledtider, arbetskraft och omarbetning. Samtidigt förbättras både verktyg – och arbetsergonomi. De uppnår detta till en tiondel av den ursprungliga kostnaden. Volkswagen Autoeuropa (som har tillverkat ikoniska Volkswagen-modeller såsom Scirocco och Sharan) har en årlig produktionsnivå på 100 000 bilar och använder nu 3d-skrivare för att innovera sin arbetsprocess. I anläggningen skriver man ut hjälpmedel för tillverkning som används dagligen på monteringslinjen. Att inte längre behöva förlita sig på externa leverantörer har minskat kostnaderna kraftigt och har reducerat ledtiderna från veckor till dagar.

Användning av jiggar och fixturer på monteringslinjen

Volkswagen Autoeuropa sparade ungefär 1,5 miljoner kronor 2016 med Ultimakers 3d-skrivare.

Luis Pascoa

Reducera kostnader med 91% och minska tidsåtgång med 95%


”Tiden och kostnaderna för att producera verktyg med den här metoden gör att vi kan få snabbare avkastning och bättre produktkvalitet. Dessutom är vi väldigt nöjda genom hela processen – från utvecklingsstadiet till slutprodukt. Våra 3d-utskrivna produkter har flera användningsområden och betraktas som best practices inom Volkswagen-koncernen.”

– Luis Pascoa, Pilot Plant Manager på Volkswagen Autoeuropa.

OPERATÖRERNA KAN VARA MED OCH PÅVERKA

3d-utskrivna hjälpmedel för tillverkning

Genom att producera verktygen in-house så kan Volkswagen Autoeuropa hoppa över inköpsdelen och har möjligheten att utveckla idéer för nya och förbättrade verktyg tillsammans med operatörerna. Tidigare var detta omöjligt då endast ett fåtal idéer kunde implementeras inom rimlig tid. Ett nytt verktyg kan skrivas ut på natten och kan testas av operatörerna redan nästföljande morgon, direkt på monteringslinjen. Deras återkoppling kan integreras i en följd av olika designiterationer tills dess att slutprodukten är perfekt. De slutgiltiga verktygen kan sedan skrivas ut så många gånger det behövs till en låg kostnad.

Fallet med Volkswagen Autoeuropa illustrerar hur 3D-printing kan vara till stor nytta för bilindustrin. Även fast 3D-printing traditionellt sett är mer associerat med att skapa prototyper, så har det stor potential för tillverkningsföretag då det kan skapa specialanpassade verktyg, jiggar, fixturer och andra hjälpmedel för tillverkning. Med 3D-printing är det möjligt att skapa komplexa designs och göra snabba genomgångar och iterationer utan extra kostnader eller förlängda ledtider. Verktygen kan skräddarsys för att överensstämma med exakta krav, vilket gör funktion och prestanda de viktigaste drivkrafterna för design – inte kostnad eller tid.

UTMANING OCH LÖSNING

3D-printad jigg

Utmaning

Innan de började jobba med Ultimakers 3d-skrivare använde sig Volkswagen Autoeuropa av tredjepartsleverantörer för att tillverka sina specialanpassade verktyg och prototyper. Den processen tog flera veckor, framförallt när man behövde jobba med flera olika ritningar och konstruktioner. Dessutom innebar det mer pappersarbete, kostnadsförslag och ett mer trial-and-error-baserat tillvägagångssätt. Allt detta uppehöll tillverkningsprocessen vilket bidrog till extrakostnader.

Ultimaker 3D-skrivare

Lösning

Sedan man började använda Ultimaker 2014 så har nu Volkswagen Autoeuropa sju stycken Ultimaker 3d-skrivare i drift. 93% av de verktyg som innan tillverkades hos en extern part skrivs nu ut internt. När de introducerade Ultimaker i sin arbetsprocess, gjorde de en initial kostnadsbesparing på 70% på sina montage- och verktygskostnader. På två år så lyckades de öka denna besparing till 95%. Ultimaker möjliggjorde att företaget kunde pröva sina lösningar utan att behöva kontakta leverantörer, vilket minskade tillverkningstiden med ett genomsnitt på åtta veckor.

KOSTNADSJÄMFÖRELSER

Jämförelse 1


Extern leverantör
Kostnad/del: 7 765 SEK*
Projektets tidslängd: 56 dagar

Ultimaker 3D skrivare
Kostnad/del: 204 SEK*
Projektets tidslängd: 10 dagar

3D-printad hjulskydd

Hjulskydd

Används vid positionering- och skruvmontering för att förhindra repor/skador på hjulen.


Positioneringsverktyg för fönster

Positioneringsverktyg för fönster

Med den här produkten uppnår man bäst precision vid positioneringen av de bakre kvartsfönstren, vilket garanterar en jämn finish.

Jämförelse 2


Extern leverantör
Kostnad/del: 1 750 SEK*
Projektets tidslängd: 8 dagar

Ultimaker 3D-skrivare

Kostnad/del: 340 SEK*
Projektets tidslängd: 6 dagar


Jämförelse 3


Extern leverantör
Kostnad/del: 3 882 SEK*
Projektets tidslängd: 35 dagar

Ultimaker 3D-skrivare

Kostnad/del: 97 SEK*
Projektets tidslängd: 4 dagar


* Samtliga kostnadsjämförelser är konverterade från EUR till SEK.

Positioneringsverktyg för emblem

Positioneringsverktyg för emblem

Säkerställer effektiv positionering av emblem.

RESULTAT

3D-printade giggar och fixturer

Fullständig anpassning

Närbild av hjulskydd

Accelererad leverans

En 3D-design

Revideringar

3D-printad mätverktyg

Kostnadseffektivitet

En tidigare opraktiskt jigg- eller fixturdesign blir nu ett genomförbart alternativ. Därmed blir funktion och prestanda de viktigaste drivkrafterna för design och utveckling, istället för tid och kostnad. 3D-printade verktyg är mer ergonomiska, bearbetbara och lättviktiga.

Att skriva ut delar internt och on-demand ökar hastigheten på bygg- och leveransprocessen, vilket resulterar i snabbare implementering. Med Ultimaker 3D-skrivare så minskade Volkswagen Autoeuropa verktygens utvecklingstid med 95%.

Ultimaker erbjuder flexibilitet och autonomi för kontinuerlig förbättring. Funktion och design av ett verktyg kan verifieras genom att skriva ut den faktiska delen. Iterationer och ändringar kan göras inom några timmar utan att det innebär några extra kringkostnader.

Genom att 3D-printa prototyper internt så kunde Volkswagen Autoeuropa uppnå en kostnadsreduktion på 91% jämfört med när de jobbade med externa leverantörer (De sparade ungefär 1,5 miljoner SEK under 2016 med ett mål att spara 2,4 miljoner under 2017).