ROCA INDUSTRY

MArkforged – ett passande helhetskoncept

ROCA Industry är ett svenskt företag specialiserat inom beslagsdesign och är verksamma i många olika branscher globalt. Deras produkter hittar man exempelvis i fritidsbåtar, fönster/dörrar, inredning och glasbeslagning för att nämna några. De arbetar hela vägen från koncept, prototyp, konstruktion och design till testning, verifiering och slutligen lansering. 3D-printing ger dem möjligheten att snabbt kunna leverera skalenliga prototyper till kunderna för att se, känna och utföra tester på. Valet att investera i  Markforgeds 3D-skrivare Mark Two, förklarar Alexander Grinde, ansvarig för ROCAs produktutveckling, var tack vare Markforgeds genomtänkta helhetskoncept.

För Stockholmsbaserade ROCA Industry är fördelarna med 3D-printing ingen nyhet. I snart 20 år har de använt sig av 3D-utskrivna komponenter i sitt arbete - från delar utskrivna i en slags gips- och sockerlösning med tidig 3D-utskriftsteknik till moderna SLA- och SLS-modeller. Alexander Grinde är manager för R&D, och med teamet på tre, snart fyra, medarbetare ansvarar de för att fånga upp behoven som sälj lyfter fram. Deras roll är då att verkställa dessa projekt från idé till lansering. Nyttan med 3D-printing är tydlig för Alexander:

- Vi som designers får snabbt något att känna på och utföra vissa tester på. Hur mycket du än jobbar med din digitala konstruktion så får du inte rätt feeling förrän du har den fysiskt i din hand. Att vi i nästa steg kan ge säljaren en snabbt prov att visa kunden är naturligtvis också en av de främsta argumenten för oss.

För 10 år sedan påbörjade ROCA ett stort projekt där just möjligheten att uppvisa snabba designprototyper för kunden var av stor vikt. För att slippa gå omvägar med traditionella tillverkningsmetoder togs beslutet att börja med 3D-utskrift internt. Sedan dess har utvecklingen av 3D-printing inom företaget fokuserat på att få till materialegenskaper som mer efterliknar den kommande slutprodukten. En annan utmaning har varit att få till utseende, toleranser och ytor så att de bättre överensstämmer med den finishen man vill åstadkomma.

rocartikel1

Alexander Grinde (till höger i bild) tillsammans med konstruktör Lars Wänglund.


rocaartikel2

Utskrift av en kantregel till glasdörrar.

Markforged erbjuder ett passande och genomtänkt koncept
Att det var en Mark Two-skrivare som valet föll på för att uppgradera 3D-verksamheten i företaget var genom Markforgeds träffande visioner:

- Jag gillade helhetskonceptet med Markforged - både maskin och programvara. Det känns genomtänkt och med bra uppgraderingsmöjligheter. Bland annat var det Markforgeds molntjänst som spelade en avgörande roll för oss, säger Alexander.

Med internationella dotterbolag, bland annat i Taiwan, var det lockande att kunna använda tjänsten för att i framtiden kunna sätta igång utskrifter på ett annat kontor. Markforgeds kraftfulla programvarulösning Eiger möjliggör detta, samtidigt som det är speciellt utvecklat för utskrifter med kontinuerlig fiberförstärkning. Alexander beskriver att Eiger är ett “väldigt lyft” i jämförelse med tidigare program han har jobbat med.

Slutligen berättar Alexander att ett mål för ROCA är att kunna 3D-printa starkare komponenter som direkt kan gå ut till försäljning. Med Mark Two kan de skriva ut i lämpliga fiberförstärkta material som behövs för produktionen av fixturer och hjälpmedel för tillverkning. Tack vare repeterbara slutresultat med hög precision, och möjligheten med fjärrstyrning, är Markforgeds Mark Two en minst sagt passande lösning för ROCA.

rocaartikel3

Produkter från ROCA. Överst: vindrutetorkare W12. I mitten: nyligen lanserad brandkårscylinder. Nederst: excenterlås.


3DVerkstan har varit snabba och enkla att komma i kontakt med. Bra kontakt med försäljare och skönt med lokal service och tekniskt utbyte.
-Alexander Grinde

KONTAKTA OSS

Vill du veta mer om Markforged, begära offert eller har andra frågor? Kontakta oss nedan så återkommer vi inom kort.