gripdon markforged

Så 3d-printar du gripdon för industrirobotar

Mattias Kristianssonutbildning

3d-utskrivna gripdon

Idealiskt ska gripdon för industriella robotarmar ha så låg vikt som möjligt och vara väl anpassade för de komponenter som robotarmen ska hantera. Men både ekonomiska och fysiska begränsningar gör att gripdon ofta blir allt för tunga, för klumpiga och ineffektiva. Det påverkar både produktionskostnad och ledtider i tillverkningskedjan.

Under ett 45 minuter långt webinarium den 28 augusti tar Markforgeds applikationsingenjör Nick Sondei upp de största utmaningarna och hur 3d-skrivartekniken kan lösa dessa.

Därför ska du delta
Under webinariet lär du dig hur du kan:

• Maximera styrka och minimera vikt
• Designa optimalt anpassade gripdon
• Skapa ett flöde för snabba iterationer till en bråkdel av kostnaden jämfört med traditionell tillverkning

Under webinariet får du även ta del av hur andra företag med hjälp av 3d-skrivartekniken löst sina robotutmaningar i både design- och tillverkningsledet.

Mer information
Webinariet End-of-arm Tooling for Industrial Robots hålls tisdagen den 28 augusti, kl 17-17.45.


Det här eventet har redan varit. Läs våra senaste nyheter »här.«

dela denna nyhet