kth2

Finbesök från KTH

Lotta Lindblad3DVerkstan, utbildning

Vi på 3DVerkstan var oerhört glada över att kunna välkomna ingenjörsstudenter vid Kungliga Tekniska Högskolan till vårt showroom i Solna! Besöket ingick som ett moment i masterprogrammet Industriell produktions valbara kurs Additive Manufacturing (MG2044) – som ska se till att …

3dprint school

STUDIE: 3d-print stärker elevers färdigheter

Mattias Kristianssonutbildning

Forskare vid Macquarie University i Sydney, Australien, har utfört en långtidsstudie om fördelarna med 3d-print och 3d-design på så kallade makerspaces i grundskolor, ett slags lärandemiljö med olika tillverkningstekniker. Studien visar på mycket högt engagemang och tydliga färdigheter inom kreativitet …

nicklas e newsletter

“Det gäller att ligga steget före kunskapsmässigt”

Mattias Kristianssonutbildning

Nicklas Ekstrand är ny utbildningsansvarig på 3DVerkstan. Med den snabba utvecklingen inom 3d-printtekniken har bristen på kunskap om additiv teknik seglat upp som en av de största utmaningarna för företag som vill satsa på tekniken. Sedan oktober erbjuder vi på …

mf webinar thermoplastics

Lär dig mer om att 3d-printa med termoplaster

Mattias Kristianssonutbildning

Med alla 3d-skrivartekniker och -material som finns idag, kan det vara svårt att navigera bland alla möjligheter. I detta webinarium går Markforged igenom hur fiberförstärkta utskrifter skiljer sig från utskrifter i termoplaster. Man går även igenom hur additiver i 3d-skrivarmaterial …

gripdon markforged

Så 3d-printar du gripdon för industrirobotar

Mattias Kristianssonutbildning

Idealiskt ska gripdon för industriella robotarmar ha så låg vikt som möjligt och vara väl anpassade för de komponenter som robotarmen ska hantera. Men både ekonomiska och fysiska begränsningar gör att gripdon ofta blir allt för tunga, för klumpiga och …

artboard 1

Så möter du IT-kraven i skolan

Mattias Kristianssonutbildning

Hur kan du gå till väga för att möta regeringens förändringar av den nationella läroplanen, med större fokus på förbättrad IT-kompetens? Ändringarna i grund-, gymnasie- och vuxenutbildning ska tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala färdigheter inom olika områden. Det …

tino2

Positiv framtid för 3d-teknik i skolmiljön

Lotta Lindbladutbildning

 – 3D-skrivartekniken är det mest överskridande utbildningsverktyget som finns där ute idag, det går att använda lika lätt i matematik som i historia och allt däremellan. Det menar Tino Karazeimbekis, tidigare utbildningsansvarig och teknisk konsult på 3DVerkstan, företaget som hjälper …