vbn ps2

Elever utforskar rymden med 3d-printning

Lotta Lindbladutbildning, Ultimaker

cassiopeia

Bild och 3D-printad modell av Cassiopeia A. Bildkälla: NASA/JPL-Caltech


April Jubett och hennes team på NASAs Chandra X-ray Observatory i Massachusetts, USA, har i många år använt 3D-utskrivna modeller för att förklara vetenskap. Här berättar hon hur de på samma sätt inspirerar många nyfikna studenter i alla åldrar, genom att bland annat ge dem möjlighet att hålla i en 3D-utskriven supernova.

– Vi använder våra 3d-utskrifter för undervisning till personer i alla åldrar, med alla möjliga intressen och förmågor, menar April.

– Tanken på att hålla en ‘död stjärna’ i sin hand verkar lockande för alla med ett nyfiket sinne. Vi kan använda modellerna som hjälp för att förklara enklare röntgenastronomi, fysik och teknik, även för mycket unga barn.
Aprils team anordnar workshops för de mellan- och högstadieelever som är intresserade av att lära sig mer om NASAs Chandra-uppdrag och om stjärnornas evolution.

Genom att använda 3d-objekt istället för tvådimensionella bilder, når de även studenter som är blinda eller har synnedsättning.

Även om April inledningsvis saknade baskunskap om 3d-skrivare så har hon lärt sig genom att testa sig fram och senare med hjälp av mer erfarna användare.

Med hjälp av ett antal 3d-skrivare från Ultimaker har April och hennes team på Chandra X-Ray Observatory nått stora framgångar i att översätta vetenskaplig data till konkreta undervisningsverktyg som kan användas av alla.

– Enligt min erfarenhet hjälper det att använda en mix av förenklat språk och att kombinera animationer och andra visuella eller taktila hjälpmedel med hands-on-upplevelser, säger April.
Genom dessa innovativa tekniker, blir det stora mystiska rymdfenomenet lättare att greppa när man förklarar det genom vardagsfysik. Det gäller oavsett  ålder eller förkunskap.

supernova models

NASA Chandra X-ray Observatory

NASAs Chandra X-ray Observatory är ett rymd-baserat teleskop som befinner sig i en omloppsbana runt vår planet och samlar in data till forskare och andra vetenskapsmän. The Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) baserat i Cambridge, Massachusetts, USA, kontrollerar Chandras verksamheter inom vetenskap och flygtrafik.
Organisationen arbetar med extremt högkänsliga och högupplösta teleskop, för att kartlägga kosmos och göra banbrytande upptäckter.
April Jubett har arbetat på Chandra X-ray Observatory i femton år och med en bakgrund från 3D-animation kan hon med hjälp av 3D-skrivare som ofta printar dygnet runt, utforska en mängd olika sätt att förklara vetenskapen genom kreativa metoder.

besök webbplats