artboard 1

Så möter du IT-kraven i skolan

Mattias Kristianssonutbildning

3d dinos
minifactory aarni 1500 1000

Hur kan du gå till väga för att möta regeringens förändringar av den nationella läroplanen, med större fokus på förbättrad IT-kompetens?

Ändringarna i grund-, gymnasie- och vuxenutbildning ska tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala färdigheter inom olika områden. Det har betytt större satsningar på programmering, källkritik, förståelse för digitala system och verktyg, samt hur digitaliseringen påverkar samhälle och individ, ett resultat av den snabba digitala utvecklingen som även påverkar eleverna.

Skolan ska förbereda elever för jobb, vidare studier och för ett liv som samhällsmedborgare i en digitaliserad värld. Trots sin ringa storlek, är Sverige på många sätt ett föregångsland inom informationsteknologi. Mobilanvändningen är bland de högsta i världen, bredbandstillgången är utbredd. Stora, internationella företag som Spotify, Klarna och Izettle är utvecklade och grundade av svenska IT-entreprenörer. Det har inte skett i ett vakuum, utan är en konsekvens av tillgång till digitala verktyg redan i grundskolan.

I grundskolan har kursplanerna i flera ämnen ändrats. Det gäller biologi, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, svenska, svenska som andraspråk och teknik. Programmering har införts som ett inslag i ämnena samhällskunskap, matematik och teknik. Det omfattar bland annat att skriva kod, men även vidare perspektiv som kreativt skapande, problemlösning, styrning, simulering samt demokratiska dimensioner. Detta vidare perspektiv på programmering är en viktig utgångspunkt i utbildningarna.På gymnasienivå är programmering redan ett ämne.


Vi på 3Dverkstan har vi under flera år samarbetat med flertalet skolor runtom i landet med att komma igång med sin användning av 3D-skrivare i undervisningen. Varje skola har sina användningsområden – rita hus, skriva ut superhjältar eller lösa kreativa utmaningar. Vår erfarenhet av 3D-teknik i skolan visar att det är viktigt att arbeta parallellt med 3D-design och 3D-utskrift och samtidigt koppla arbetet till konkreta mål i respektive kurs- eller ämnesplan.

Med vår starka kompetens och stora erfarenhet vägleder vi dig genom processen. Vi arrangerar själva event inom 3D-teknik och är ofta ute och föreläser på företag och organisationer. Vi hjälper dig med val av 3D-skrivare, programvara, material och utbildning för lärare eller IKT-pedagoger.