Så möter du de nya IT-kraven i skolan

I mars förra året antog regeringen en förändring av den nationella läroplanen, med större fokus på förbättrad IT-kompetens. Vad betyder de här kraven för dig och hur kan du gå till väga för att möta dem?

Ändringarna i grund-, gymnasie- och vuxenutbildning ska tydliggör skolans uppdrag att stärka elevernas digitala färdigheter inom olika områden. De börjar gälla den 1 juli 2018, men som lärare kan du redan nu börja använda de nya kurs- och ämnesplanerna. Rent konkret kommer det bli större satsningar på programmering, källkritik, förståelse för digitala system och verktyg, samt hur digitaliseringen påverkar samhälle och individ.

Regeringsbeslutet kan ses som ett resultat av den snabba digitala utvecklingen som även påverkar eleverna. Skolan ska förbereda elever för jobb, vidare studier och för ett liv som samhällsmedborgare i en digitaliserad värld. Trots sin ringa storlek, är Sverige på många sätt ett föregångsland inom informationsteknologi. Mobilanvändningen är bland de högsta i världen, bredbandstillgången är utbredd. Stora, internationella företag som Spotify, Klarna och Izettle är utvecklade och grundade av svenska IT-entreprenörer. Det har inte skett i ett vakuum, utan är en konsekvens av tillgång till digitala verktyg redan i grundskolan.

I grundskolan kommer kursplanerna i flera ämnen ändras. Det gäller biologi, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, svenska, svenska som andraspråk och teknik. Programmering har införts som ett inslag i ämnena samhällskunskap, matematik och teknik. Det omfattar bland annat att skriva kod, men även vidare perspektiv som kreativt skapande, problemlösning, styrning, simulering samt demokratiska dimensioner. Detta vidare perspektiv på programmering är en viktig utgångspunkt i utbildningarna.

På gymnasienivå är programmering redan ett ämne. Från den 1 juli i år kommer det också att finnas inslag av programmering i många karaktärsämneskurser på olika program. 


Vi på 3DVerkstan vet att många lärare nu är i färd med att planera för de nya IT-kompetenskraven. Vi vet också att det finns en myriad frågor och tillvägagångssätt. Här på 3Dverkstan har vi under flera år samarbetat med flertalet skolor runtom i landet med att komma igång med sin användning av 3d-skrivare i undervisningen, i dagsläget över 50 stycken. Varje skola har sina användningsområden – rita hus, skriva ut superhjältar eller lösa kreativa utmaningar. Vår erfarenhet av 3d-teknik i skolan visar att det är viktigt att arbeta parallellt med 3d-design och 3d-utskrift och samtidigt koppla arbetet till konkreta mål i respektive kurs- eller ämnesplan. Här kan vi ge tips på hur du skapar en lektionsplanering eller drar igång ett projekt.

Med vår starka kompetens och stora erfarenhet vägleder vi dig genom processen. Vi arrangerar själva utbildningar inom 3d-teknik och är ofta ute och föreläser på företag och organisationer. Vi hjälper dig med val av 3d-skrivare, programvara, material och utbildning för lärare eller IKT-pedagoger.Kontakta oss för mer info

Kontakta oss om du vill ha mer information om hur du kan använda 3d-skrivarteknik i din undervisning. Vi har lång erfarenhet inom utbildning och har under årens lopp hjälpt över 50 svenska skolor att komma igång med sina 3d-satsningar.


[contact-form-7 id=”17516″ title=”Offertförfrågan Skolpaketet / 3D i skolan”]