3dprint school

STUDIE: 3d-print stärker elevers färdigheter

Mattias Kristianssonutbildning

3dprint school

Forskare vid Macquarie University i Sydney, Australien, har utfört en långtidsstudie om fördelarna med 3d-print och 3d-design på så kallade makerspaces i grundskolor, ett slags lärandemiljö med olika tillverkningstekniker. Studien visar på mycket högt engagemang och tydliga färdigheter inom kreativitet och designtänk.

Den australiska studien inleddes med att 27 lärare från tre olika skolor fick gå en designkurs. Därefter gav lärarna totalt 24 klasser undervisning i 3d-print och 3d-design, totalt deltog över 500 elever. Forskarna utförde observationer av lärarna före, under och efter alla lektionstillfällen, samt av eleverna i och utanför klassrummen.

Den kvantitativa analysen visar att eleverna uppvisade en hög grad av engagemang i 100 procent av lektionstillfällena. Dessutom var kreativitet och designförmåga två av de starkaste färdigheterna som eleverna uppvisade, 71 respektive 64,5 procent.

Ytterligare ett resultat var att alla lärare använde mer teknik i sin undervisning och flertalet lärare använder idag 3d-teknik i andra ämnen.

– Flera lärare blev efter studien mer bekväma med att använda teknik, heter det i ett uttalande från forskarlaget. Många lärare samarbete ingående med eleverna i läroprocessen och som ett resultat av detta har dessa lärare blivit förebilder för många elever.

Uppmaningen från forskarlaget är att skolor ska stödja både elever och lärare med tid och kompetensutveckling för att kunna implementera 3d-printning och 3d-design i undervisningen.

Läs mer om 3d-print i skolan, vilka program och 3d-skrivare du kan använda och hur andra lärare arbetar med 3d-teknik. Klicka här