nicklas e newsletter

“Det gäller att ligga steget före kunskapsmässigt”

Mattias Kristianssonutbildning

nicklas e newsletter

Nicklas Ekstrand är ny utbildningsansvarig på 3DVerkstan.


Med den snabba utvecklingen inom 3d-printtekniken har bristen på kunskap om additiv teknik seglat upp som en av de största utmaningarna för företag som vill satsa på tekniken. Sedan oktober erbjuder vi på 3DVerkstan ett antal kurser för att möta en ökad efterfrågan. Dessa leds av vår nye utbildningsexpert, Nicklas Ekstrand. Vi har intervjuat honom om hans syn på utbildningsbehovet inom additiv tillverkning.

Hej Nicklas! Vilket behov av utbildningar i den additiva världen ser du?
– Det behövs större förståelse för teknikens möjligheter och begränsningar. Det kommer bli att större behov av expertis inom flera olika nischade områden. Branschen för additiv tillverkning, AM, har mognat. Där man tidigare haft personal som kan allt, blir trenden att personer ansvarar för och blir experter inom sitt eget AM-område. Vi tittar nu extra mycket på utbildningar för ledning och beslutsfattare. Även områden där man optimerar formen endast för 3d-print är extra intressant.

Vad har du för erfarenhet av utbildningsbehov och bakgrund?
– Jag är en industridesigner som har drivit en designbyrå i Västerås i några år och som började på 3DVerkstan i somras. Min bakgrund är inom försäljning, IT och produktion, men de senaste åren har jag undervisat inom design och 3d-print. Min drivkraft är att genom kunskapsspridning skapa positiva synergieffekter som gör världen lite bättre.

Vad ansvarar du för på 3DVerkstan?
– Jag ansvarar för utbildningar och konsulttjänster, och utvecklar nya produkter och tjänster som vi kommer erbjuda. Jag undervisar även i grundkurser för Ultimaker och är just nu gästlärare på Örebro universitet inom design och produktutveckling.

Var behövs det störst utbildningsinsatser och varför?
– Inom industrin och skolor har vi fortfarande brist på kunskaper. I Sverige ligger vi relativt långt efter andra delar i världen och vi behöver nya insatser inom utbildning för att hänga med. Det är enligt min personliga åsikt att det är allt för låg exponering av 3d-printning på utbildningar och företag.

Vad är nyttan med att utbilda sig inom additiv teknik?
– Framförallt så handlar det om att hänga med i dagens utmaningar som kommer med den nya tekniken. Kunskapen föder nya idéer, som leder till innovationer och affärslösningar som i slutändan ger företag konkurrensfördelar. 3d-printning utvecklas oerhört snabbt just nu, så det gäller att hela tiden vara steget före kunskapsmässigt.

– Genom utbildningar får man en större förståelse för teknikens möjligheter men även dess begränsningar. Nya maskiner och material kommer kontinuerligt ut på marknaden och vi har gått över en brytpunkt då AM blivit en självklarhet på många företag i Sverige.

– Det är beräknat att den globala omsättningen i 3d-printbranschen kommer uppgå till 22 miljarder dollar 2022. Med denna snabba tillväxt kommer det utan tvekan ha en stark påverkan på tillverkningsindustrin, men även nästa generation konsumenter.

3dv roadshow
Vad har 3DVerkstan för utbildningar?
– Vi har grundutbildningar för alla våra 3d-skrivare. Det är oerhört uppskattat att gå en grundutbildning när man köper en 3d-skrivare eftersom många av deltagarna har aldrig varit i kontakt med tekniken förut. Därför går vi igenom allt från grunderna i 3d-print till underhåll av skrivaren och en massa intressanta tips och trix. Grundkurserna är på Ultimaker 2+ och 3 och nya modellen S5. Vi har även utbildning på Formlabs Form 2.

Det senaste tillskottet i vår familj är MarkForgeds 3d-skrivare, som har unik teknik där kolfiber och nylon kombineras i utskriften. MarkForged utbildar vi ute på plats hos kunderna.

– Nu i oktober och november startar vi ett antal nya kurser hos 3DVerkstan där vi har sett ett stort behov. Bland annat kursen 3D-print för arkitekter, som är inriktad på hur 3d-print kan användas för husmodeller, och där vi går igenom hela processen från CAD till 3d-utskrifter.

– Kursen Design och produktutveckling är en kurs som inriktar sig till de personer som vill lära sig grunderna att ta fram egna produkter. Det lämpar sig särskilt väl för startups och innovatörer eller för de som har nyfikna på 3d-printning. CAD med Rhinoceros är en tvådagarsutbildning med grunderna i CAD och ytmodellering. Rhinoceros lämpar sig till många olika projekt, allt från arkitektur till produkter och mode.

– Slutligen startar vi kursen Business Innovation in AM, en utbildning som inriktar sig till beslutsfattare som vill veta vilka värden 3d-print kan tillföra i deras företag. Här ger vi verktyg för att ta bättre beslut om och hur tekniken kan användas i produktionen. Kursen ges i samarbete med Amexci, som ägs av flera tunga svenska industriföretag, som höganäs, ABB och Atlas Copco, och som syftar till att påskynda applikationsforskningen inom AM.

läs om våra utbildningar

dela denna nyhet