utbildningar & kurser


Bristen på kunskap är enligt undersökningar den främsta flaskhalsen för företag som vill börja nyttja olika 3d-tekniker. Vårt uppdrag är att göra additiv tillverkningsteknik tillgänglig för alla, oavsett bransch. Det är ett uppdrag som börjar med utbildning och kunskap.

Vi på 3DVerkstan har arrangerat en rad olika utbildningar inom additiv tillverkning och 3d-teknik sedan starten 2013. Vi håller utbildningar i våra lokaler i centrala Stockholm och på förfrågan kan vi även skräddarsy kurser samt besöka ert företag.

Välkommen att kontakta oss för mer information om våra kurser på training@3dverkstan.se


introduktion till 3d-print

En inspirerande introduktionskurs för dig som genast vill komma igång med 3D-skrivare! I kursen går vi igenom hela processen från framtagning av 3D-modeller till hur dessa skrivs ut på en 3D-skrivare.

• Genomgång av de olika 3D-printteknikerna
• Material som lämpar sig för 3D-print
• Programvaror
• Hur man skapar modeller för 3D-print
• Enklare service och underhåll

nästa kurstillfälle : 26 september


pris: 4500 sek (inkl lunch)


BOKA KURS

design & produktutveckling

Du får i denna grundkurs lära dig designprocessen från idé till färdig produkt. Vi kommer lägga extra fokus på prototyper och design för 3D-print (DfAM) samt hur du tar fram egna produktkoncept.

• Designprocessen
• Idégenerering
• 3D-utskrifter och prototyper
• Ekodesign och hållbar utveckling
• DfAM – Design for Additive Manufacturing

nästa kurstillfälle : 14 NOVEMBER


pris: 4500 sek (inkl lunch)


BOKA KURS

cad: RHINOCEROS 3D

Grundkurs i Rhinoceros 3D som är ett mycket populärt program för CAD och ytmodellering där man vill uppnå komplexa och dubbelkrökta ytor. Rhinoceros 3D används flitigt för produktframtagning, arkitektur och smyckesdesign.

• Grunderna i Rhinoceros 3D
• Övningar med CAD-verktyg
• Eget projektarbete

cad: AUTODESK FUSION 360

Grundkurs i Autodesk Fusion360 som är ett komplett CAD-program för produktframtagning. Fusion har många användbara funktioner som underlättar att arbeta i projektteam. I kursen går vi även igenom grunderna i design för 3D-print och generative design.

• Grunderna i Autodesk Fusion 360
• Övningar med CAD-verktyg
• DfAM & Generative design
• Eget projektarbete

nästa kurstillfälle : 5-6 december


pris: 6500 sek (inkl lunch) obs! 2-dagars kurs


BOKA KURS

nästa kurstillfälle : 31 oktober


pris: 4500 sek (inkl lunch)


BOKA KURS

ULTIMAKER KURSER

För dig som är ny eller befintlig Ultimaker användare, som vill lära dig om 3D-print-processen, och hantering av maskin och mjukvara för maskinerna UM 2+ / UM 3 / S5

• Genomgång av hårdvara med grundläggande rutiner för kalibrering, underhåll samt rensningsmetoder
• Genomgång av processen från digital modell till färdig fysisk modell
• Genomgång av mjukvaran Cura med inställningar och avancerade inställningar

FORMLABS KURSER

För dig som är ny eller befintlig Form 2-användare, som vill lära dig om 3D-print-processen, och hantering av maskin och mjukvara för maskinerna Form 2 / Form 3

• Genomgång av hårdvara med grundläggande rutiner för kalibrering och underhåll
• Printing-processen för en vätskebaserad (Form 2) 3D-skrivare
• Genomgång av mjukvaran PreForm med inställningar och avancerade inställningar
• Efterbehandling av printade föremål

nästa kurstillfälle : 10 oktober


pris: 4500 sek (inkl lunch)


BOKA KURS

nästa kurstillfälle : 26 november


pris: 4500 sek (inkl lunch)


BOKA KURS

BOKA ELLER ANMÄL INTRESSE


om 3dverkstan


3DVerkstan, med kontor, utbildningslokal och produktion mitt i centrala Stockholm, har mer än 30 års samlad erfarenhet och kunskap av 3d-printing, 3d-scanning och CAD-arbete. Vi har under årens lopp arbetat med ett stort antal tekniker och företag samt med många olika typer av modeller och material. Våra anställda är alla experter på sina områden. Vi har certifierade 3D-tekniker, ingenjörer och affärsutvecklare, bland annat diplomerade från MIT, samt de två ledande YH-utbildningarna i Sverige.