Image

Kostnad, skalbarhet och kreativ potential


vad ska man tänka på gällande att investera i egen 3d-skrivare eller välja outsourcing?


3D-skrivare blir alltmer integrerade på arbetsplatsen och hjälper företag att validera designideér, utföra funktionella tester och få ut nya produkter mycket snabbare än tidigare.

3D-utskrivna prototyper används för att kommunicera koncept med olika parter, vilket resulterar i snabbare iterationer och bättre produktkvalitet. Beslutsfattare behöver sällan övertalas angående fördelarna, men väljer trots det att fortsätta outsourca 3D-utskrifter; speciellt när det handlar om slutprodukter.


Därför väljer företag att outsourca
Att lägga ut uppdrag på entreprenad betyder att man inte behöver investera i maskiner eller utbilda personal. Det utesluter även osäkerheten kring tillverkning in-house, funktionella prototyper och slutprodukter. Små och medelstora företag har oftast inte budget för att investera i utrustning för additiv tillverkning, utan väljer att outsourca för att få tillgång till rätt maskiner och rätt expertis, vilket effektiviserar deras arbetsflöde.

En alternativ lösning
Utskrivna modeller eller prototyper är väsentliga delar av en designprocess och företag är konstant ute efter snabbare, mer effektiva sätt att utveckla sina designkoncept.
Outsourcing låter företagen använda 3D-skrivare utan en hög startkostnad; men denna lösning saknar den stora fördelen med korta iterationer som är förknippade med 3D-tekniken. Här är desktopbaserade 3D-skrivare ett bra alternativ utan att det krävs en stor investering.

Skrivarna ger ett professionellt resultat och andra fördelar såsom lägre kostnader, kortare ledtider, mer samspel med kund och högre skalbarhet. De är enkla att handha, vilket resulterar i mer kapacitet och att fler team och fler avdelningar använder dem. Kortfattat gör desktop-skrivare att 3D-tekniken blir mer tillgängligt till fler professionella användare, oavsett bransch.

Vilka är dina valmöjligheter?

Det beror både på syfte och applikationsområde. Företag har tre alternativ när det kommer till att använda 3D-skrivarteknik: outsourca uppdrag, skriva ut inhouse med industriella maskiner, eller investera i kostnadseffektiva, användarvänliga desktopskrivare. Nedan följer en lista av för- och nackdelar för respektive val.

Outsourcing till extern leverantör

Att lägga ut uppdraget är ett bra val om du är ute efter den bästa kvaliteten, med få och komplexa delar. Det är rätt val om du behöver fem delar eller färre i månaden, speciellt om delarna är stora eller kräver ovanliga material. Det används även för tillverkning av slutprodukter i ett specifikt material eller för ett specifikt användningsområde. Det man ska ha i åtanke är att detta är det mest kostsamma alternativet som också tar längst tid. Visst får du en expert som utför arbetet utan krav på ett långsiktigt åtagande, men pris per timme eller projekt är oftast mycket högre än att anställa en person för jobbet, och uppdraget tar ofta längre tid att få levererat.

Fördelar:
• Fler möjliga utskriftstekniker, såsom SLA, FFF och SLS
• Fler material än inhouse-lösning
• Expertkunskap inom olika typer av material och deras begränsningar
• Inget långsiktigt åtagande
• Ingen större kostnad initialt

Nackdelar:
• Kostnad per komponent är väsentligt dyrare än om man skriver ut inhouse
• Längre ledtider – veckor istället för dagar
• Mer pappersarbete och fler steg i arbetsprocessen; kontakt med leverantör, jämföra offerter, lägga upp inköpsorder, skicka specifikationer, utveckla ideer, utvärdera funktionalitet m m.
• Små justeringar är kostsamma
• Flera iterationer tar längre tid att ta fram
• Kunden begränsad till viss mjukvara och material
• Ej skalbar
• Sämre tillgänglighet; en operatör behöver göra jobbet, ingenjören kan inte använda tekniken direkt, och underhåll betyder stopp.


Industriell inhouse-lösning

Större, industriella 3D-skrivare är det perfekta valet om du vill producera stora kvantiteter. Du behöver använda skrivaren kontinuerligt för att rättfärdiga investeringen och utbildningen som hör till.

Fördelar:
• Stort urval av material med hög prestanda
• När skrivarna är igång är processen snabbare än att använda extern leverantör
• Kostnadseffektivt val (vid utskrifter av större volymer/antal)

Nackdelar:
• Stor initial investering; räkna med att kostnaden blir mellan 2,5-10 miljoner kronor för ett tillverkningssystem.
• Avsevärd yta behövs. Stora tillverkningssystem kräver minst 30 kvadratmeter golvyta, industriell ventilation/utsug, efterbearbetningsstationer, rengöringsstationer med mera.
Räknar man in samtliga kostnader skulle en enda utskrift kosta mer än en desktop-skrivare (ca 30 000 kronor plus material och arbetstid)
• Ej lönsam för mindre kvantiteter – kostnaden per utskrift blir mycket högre.


Egen desktop-baserad 3d-skrivare

Desktop-skrivare är det perfekta valet för snabba prototyper. Om du skriver ut mycket är det billigare och enklare att ha ett kluster med flera desktop-skrivare. Det ger högre flexibilitet och mer kontroll (exempelvis genom att skriva ut en del per skrivare)

Fördelar:
• Det mest kostnadseffektiva alternativet. En prototyptillverkning som outsourcas kan kosta tiotusentals kronor. Snittet för att skriva ut inhouse är en tiondel.
• Kortare ledtider: Att få en beställd utskrift tar i bästa fall en vecka, en desktop-maskin tar fram en prototyp på några timmar, vilket kan korta utvecklingscykeln med flera veckor. Time to market förbättas därför avsevärt.
• Större flexibilitet – du kan göra designjusteringar till mycket lägre kostnad
• Ingen risk att ideér läcker externt då allt sköts internt
• Total designfrihet – skriv ut små detaljer, snygga ytor och även rörliga delar i en och samma utskrift.
• Spar plats
• Relativt låg inköpskostnad 
• Hög skalbarhet

Nackdelar:
• Främst lämplig för mindre komponenter
• Inte lika lämplig för massproduktion
• Internutbildning krävs (dock är den inte lika komplicerad som för industriella maskiner)

Frågor att ställa sig

Innan ni bestämmer er för att investera i en 3D-skrivarlösning, kan det vara bra att ställa dessa frågor internt:

• Vad ska vi använda de utskrivna delarna till
• Vilka material kommer vi att använda?
• Hur många delar kommer vi att behöva per vecka
• Hur många delar kan vi få plats med i en körning på en desktop-skrivare respektive industriell maskin
• Hur insatt är vår personal i den additiva tillverkningsprocessen
• Behövs det internutbildning
• Vad är tidsramen för att införa 3D-skrivarteknik i vårt arbetsflöde
• Vad passar bäst för vår arbetsplatsmiljö

I de flesta fall är den bästa lösningen att investera i flera desktop-skrivare, och sedan använda en extern leverantör för tillverkning av slutprodukter där det ställs specifika krav. Det är det mest kostnadseffektiva alternativet, inte bara för samtliga individer eller team, men också för större företag som helhet. Industriella maskiner kan innebära överkapacitet även om det för vissa företag självklart kan vara värt investeringen där man sett över en helhetslösning

Slutsats
Ta inte i beaktande enbart vad ert behov är för företaget just nu, utan vad ni vill uppnå i framtiden. Kostnad och vad som är praktiskt genomförbart ska alltid vara första prioritet, men så ska även skalbarhet och kreativ potential.

läs mer om våra produkter och tjänster


edit A0DCD8F8 72CA 42FC 8880289C12D48EDE

3D-LÖSNINGAR
Professionella 3D-skrivare och marknadsledande material för industriella behov.

LÄS MER

3D-TJÄNSTER
3DVerkstan står för kvalitetssäkrad produktion av 3D-utskrifter, CAD-ritningar och avancerad 3D-scanning.

LÄS MER
mf wartsila scaled

KUNDCASE
Additiv tillverkningsteknik är tillgänglig för alla oavsett bransch och ger stora kostnadsbesparingar.

LÄS MER

KONTAKTA OSS

Är du nyfiken på vad som skulle passa er organisation eller vill ha mer info, vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast.
Vill du hellre ringa finns vi på plats helgfria vardagar kl 8.30 - 16.30 på nummer 08-55115750