Siemens
ULTIMAKER – EN INTEGRERAD DEL AV ARBETSFLÖDET


Siemens använder Ultimaker 3D-skrivare för tillverkning

AusRAIL är en viktig mötesplats för alla som är verksamma inom Australasiens järnvägssektor. Imaginables blev ombedda att hjälpa Siemens genom att låna ut Ultimaker 2 3D-skrivare till AusRAIL då de inte hade råd att ha sina egna skrivare ur produktion under perioden för eventet. Att dessa tre dagar skulle innebära en förlust för Siemens påvisar hus pass integrerad Ultimakers 3D-skrivare är i deras arbetsflöde.

Stephen Baker, chef för F&U på Siemens Rail Automation, berättar om hur de använder Ultimaker på Siemens. Först och främst använde de 3D-printing till att skapa prototyper för nya komponenter och produkter; ”Men när vi väl började använda Ultimakern så insåg vi att vi kunde använda den som en del i vår faktiska tillverkningsprocess.”

FRÅN 3D-PRINT TILL METALL

Från plastkomponent till slutprodukt

De kan börja med en lättviktig plastkomponent som är 3D-printad på deras Ultimaker, och i slutändan ha en slutprodukt som är gjuten i 316 grade rostfritt stål. Traditionellt sett så skulle det ta Stephens team 12 – 16 veckor att gå från modell till slutprodukt, men genom att använda 3D-skrivare har den tiden minskat till 1 – 2 veckor.

”Med traditionella metoder så tar det omkring 12 till 16 veckor att gå från modell till slutprodukt, men genom att använda en Ultimaker 3D-skrivare har den tiden minskat till en till två veckor.”

För att få fram slutprodukten så hittade de ett specialiserat gjuteri baserat i Sydney som tar emot komponenten (som är 3D-printad i PLA) och placerar den i en vaxform. Formen doppas i ett keramiskt slam och lämnas sedan för att härdas. PLA är ett bra material då det i nästkommande steg enkelt bränns bort helt och hållet. Det slutgiltiga resultatet är en ihålig gjutform som man direkt kan gjuta stål i.

MINSKAR TILLVERKNINGEN AV VERKTYG

”På det här sättet går vi från en 3D CAD-modell, till en 3D-printad komponent och till sist till den slutliga metallkomponenten utan att behöva gå igenom den normala tillverkningsprocessen” fortsätter Stephen. Man sparar inte bara tid utan även potentiellt jobb för omarbetning. Detta då prototyperna gör det möjligt för Siemens att prova designs och funktioner utan att behöva investera i dyra verktyg.

Visualisering av gjutprocessen

Från PLA komponent, till gjutform, till en produkt i rostfritt stål.

VAL AV SKRIVARE

Slutprodukt och 3D-printad prototyp

Den slutgiltliga produkten i jämförelse med den 3D-printade prototypen

Angående valet av lämpliga skrivare för uppdraget så förklarar Stephen att; ”Vi tittade först på marknaden och olika webbedömningar. Mitt team fick då i uppdrag att hitta en lämplig kandidatmaskin och sedan göra en rekommendation.”

”Efter ungefär tre veckors efterforskning, samtal med olika leverantörer och test-printade prover från tre potentiella leverantörer, rekommenderade de Ultimaker som den mest lämpliga maskinen inom vår 10k budgetbegränsning, med vad de trodde skulle vara en lämplig nivå av lokalt stöd.”

KUNDEN ENGAGERAS I HELA PROCESSEN

Involvera kunden i designprocessen

Jamie McDyre, som är chef för frakt och produkter för ASEAN-Stillahavsområdet, Mobility Division, berättar om hans syn på framtiden för 3D-print på Siemens. ”Siemens håller på att gå ifrån att bara titta på vad som händer på fabriksgolvet till att se över och ta hänsyn till hela värdekedjan. Vad detta innebär för oss är att med hjälp av 3D-print, så kan vi inkludera våra kunder i hela processen. På så sätt kan de vara med tidigt i våra designprocesser.”

3D-print gör det möjligt för Siemens att få sina kunder involverade genom att tidigt kunna föra en dialog och visa dem prototyper av slutprodukten. Det är en strategisk fördel för Siemens att tidigt kunna engagera sina kunder i konstruktionsprocessen. Det gör att de kan få ut sin produkt på marknaden mycket snabbare än tidigare.

Texten är skriven av Kae Woei Lim från Imaginables. Imaginables samarbetade med Siemens vid evenemanget AusRAIL i Melbourne, Australien – det största järnvägseventet i Australien.