3d printing tools at volkswagen autoeuropa 1

Ultimaker samarbetar för fler industriella material

Mattias KristianssonMaterial

3d printing tools at volkswagen autoeuropa 1
Ultimaker har inlett samarbete med ett antal större kemiföretag i syfte att möta en ökande efterfrågan på industriella material. Ultimaker samarbetar nu med jättar som BASF, Dupont, Mitsubishi och DSM i syfte att ta fram polymera och komposita material som är kompatibla med företagets 3d-skrivare.

I praktiken kommer Ultimaker att förse kemiföretagen med programvara och materialkunskap för att säkerställa tillförlitligheten i de material som tas fram. Med gedigna materialprofiler för varje material blir det dessutom enklare för 3d-skrivaranvändare att välja rätt inställningar inför en utskrift i programvaran Ultimaker Cura.

– Högkvalitativa utskrifter är ett resultat av en optimal kombination av material, 3d-skrivare och programvara,säger Jos Burger, Ultimakers vd. De här strategiska allianserna gör det möjligt att skriva ut med några av de främsta ingenjörsmaterialen på våra skrivare, något som också förenklar för användare att integrera 3d-skrivartekniken i sina existerande arbetsflöden.

Enligt det internationella analys- och konsultföretaget IDC kommer den globala marknaden för 3d-skrivarteknik att uppgå till närmare tolv miljarder dollar i år. I takt med att tekniken anammas i allt högre utsträckning av industriföretag, kommer kraven på sömlöshet i materialanvändningen – från 3d-utskrivna prototyper, till serietillverkning med exempelvis formsprutning, bara att öka.

dela denna nyhet