Innovation och utveckling på sweco


Att producera fysiska modeller för arkitekter är en process som är både tidskrävande och komplicerad, därför letar arkitekter ständigt efter nya sätt att effektivisera och förenkla sina arbetsprocesser. För Swecos arkitekter har 3D-printing visat sig vara ett oumbärligt verktyg när det kommer till att producera stora modeller och kommunicera tankar och idéer till sina kunder. Med 3D-skrivare från Ultimaker skapar de detaljerade modeller och gör snabbt och enkelt iterationer. Men det handlar inte enbart om att spara tid och pengar - Sweco har även upptäckt att 3D-printing tillåter dem att innovera och utveckla sitt arbetssätt.


unnamed

På Swecos huvudkontor i Stockholm arbetar ett team av arkitekter med att skapa ett massivt utvecklingskomplex i Colombo, Sri Lanka. Projektet innehåller över 280 hektar mark som, när det är klart, kommer att rymma 60 000 till 90 000 lägenheter och 200 000 kontorslokaler. För att få hjälp med att förverkliga sina idéer behövde de ett snabbt prototypverktyg som de kunde förlita sig på för att skapa modeller på kort tid. Valet föll på 3D-printing och sedan 2015 har de använt Ultimakers 3D-skrivare

På grund av Sri Lanka-projektets storlek behövde arkitekterna skriva ut delarna i olika skala. Genom att använda ett 0.8mm munstycke kunde man skriva ut dubbelt så fort, vilket tillät dem att skapa storskaliga modeller på kortare tid. De kunde dessutom skriva ut upp till fyra gånger så detaljerat för de mindre strukturerna med ett 0.25mm munstycke.

Flexibiliteten 3D-tekniken ger, skapar frihet att skapa storskaliga modeller utan kompromisser som sedan enkelt kan presenteras för klienten. En annan fördel är att de själva kan skapa prototyper från sina idéer och göra ändringar när det passar, vilket gör att de kan spara både tid och pengar. En utskrift kan i sista minuten köras under natten och vara redo för mötet nästkommande morgon. Med de traditionella metoderna skulle samma ändring ta två hela dagar att åtgärda. Ultimaker förstärker Swecos konkurrensfördelar genom att förse dem med snabbproducerade modeller av bättre kvalitet.

Innan arkitekterna på Sweco började använda 3D-skrivare låg svårigheten i att göra detaljerade modeller in-house. De sökte efter ett sätt att uppnå professionell finish på sina modeller och med 3D-skrivare från Ultimaker lyckas de uppnå detta. 3D-printing förstärker även kommunikationen mellan arkitekt och kund då man kan visualisera designen tillsammans. Stefania Dinea, arkitekt på Sweco, berättar:

"En 3D-skrivare hjälper oss och våra kunder att få en snabb överblick över hur det går för projekten. Det är begränsat hur mycket man kan förstå genom att titta på en datorskärm. Att kunna titta på en fysisk modell gör den processen mycket enklare."

Ett Ultimaker-labb används nu av 15 olika avdelningar på Sweco. Sedan de började använda 3D-skrivare har de olika teamen delat tips och tricks med varandra för att förbättra printprocessen. Sweco kombinerar 3D-printing med mer traditionella metoder, och ser det som ett komplement och stöd i sitt arbete. Fördelarna är tydliga. Framförallt så går det fortare att skapa komplicerade modeller och göra ändringar på ritningar.

För de större och mer komplicerade modellerna uppskattar Sweco att de har gjort besparingar på 30 % och på vissa projekt har de möjlighet att uppnå ännu större besparingar. Att bygga en stor modell för ett projekt av en galleria i Stockholm skulle på traditionellt sätt kosta omkring 57 000 SEK. Med 3D-skrivare blev kostnaden för modellen under 3000 SEK i material.

"Som arkitekt är det lättare när du kan visualisera en design framför dig med en 3D-print. Jag kan visualisera allt i mitt huvud, men det blir lättare att ta reda på hur en design kommer att se ut från olika vinklar om du har en fysisk modell som du kan röra vid." 

- Henrik Bejmar, tidigare arkitekt Sweco


unnamed 1

Swecos bidrag till World Architecture Festival - vårvetet, bestod av en modell utskriven i åtta delar och även då använde sig arkitekterna på Sweco av Ultimakers 3D-skrivare. Stefania lyfter fram att den främsta anledningen till att de väljer att använda 3D-printing är för att det inte kräver att en person står och övervakar. Hon jämför det med en traditionell metod såsom laserskärning som kräver konstant övervakning av en användare under hela arbetsprocessen, även om det i teorin ska gå snabbare rent tidsmässigt.

Med laserskärning behöver man dessutom konvertera en fil av en tredimensionell modell till ett tvådimensionellt format som efter skärning limmas ihop bit för bit. En process som kräver flera timmars arbete. Med 3D-printing kan man istället direkt förbereda filen direkt för utskrift.


kontakta oss för mer info & offert

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snarast