3dverkstan addnorth

Samarbete gynnar svensk materialutveckling

Mattias Kristianssonföretagsinformation

3dv addnorth

Daniel Ljungstig, vd, 3DVerkstan, och Nils Åsheim, vd, add:north.


3DVerkstan har skrivit avtal med den svenska materialutvecklaren add:north om att samarbeta inom material och andra produkter. Genom avtalet kommer 3DVerkstan att bli skandinavisk och baltisk distributör av add:norths hela materialportfölj.

I portföljen ingår bland annat ett nytt helmatt filament, en fiberförstärkt PLA, särskilt lämpat för arkitekturmodeller. Materialet släpps under andra kvartalet 2018 och kommer att finnas i flera färger.

– Några av de främsta anledningarna till att vi inleder detta samarbete är att vi med add:north nu har en samarbetspartner med spetskompetens inom 3d-materialproduktion som har både djupgående expertis, hög tillväxttakt och höga ambitioner. Add:norths fokus på kunskap och högsta kvalitet matchar 3DVerkstan väl och kommer att göra att vi tillsammans kan ta fram och tillhandahålla nya, unika material så att våra kunder kan utveckla produkter som inte tidigare varit möjliga, säger Daniel Ljungstig.

3DVerkstan blir också distributör av add:norths unika koncept för återvunnen PLA – RE:ADD. Konceptet bygger på att RE:ADD-kunder skickar tillbaka spill till add:north, som sedermera blir till nytt material. RE:ADD-konceptet har redan rönt stort intresse bland svenska arkitektbyråer och skolor och är ett sätt att främja den cirkulära ekonomin.

På längre sikt kommer de båda företagen att samarbeta med forskning & utveckling av både visuella och funktionella material. Inom det senare området ligger fokus på specialområden för strålskydd, elektrisk ledning samt kyl- och värmeavledning.

add:north kommer genom avtalet att bli återförsäljare av 3DVerkstans uppskattade munstycken för abrasiva material, Olsson Ruby.

– 3DVerkstan är en institution på den svenska 3D-scenen som legat i framkant under flera år, säger Nils Åsheim, vd, add:north. Deras fokus på kvalitet, kunskap och utveckling gör dem till en perfekt samarbetspartner för add:north. Med 3DVerkstans hjälp och expertis kommer vi kunna nå ut med våra produkter utanför Sveriges gränser och samtidigt får vi högklassig input till vår produktutveckling. Tillsammans kommer vi driva 3D-printingen framåt globalt och skapa ett starkare fäste för tekniken i Sverige.

dela denna nyhet