3DV Heat Insert Kit

3200,00 kr exkl. moms

Artikelnr: 3dv-heatinserts Kategorier: , , , ,

 

Komplett startpaket för gänginsatser:

 • Installationsspetsar i storlekarna M3, M4, M5, M6, M8
 • 50-pack gänginsatser av vardera storlek
 • Lödpenna med uppladdningsbar station
 • Adapter för installationsspetsar (som passar lödpennan)

7 i lager

Beskrivning

Detta är ett komplett startpaket för installation av starka gänginsatser i mässing. Ger dina 3D-utskrifter kraftfulla gängor som håller längre och öppnar upp för nya applikationer. Gänginsatserna pressas in termoplast med speciellt utvecklade installationsspetsar som värms upp med hjälp av en lödpenna.

 • Installationsspetsarna är tillverkade av mässing och har nu även fått en nickelbaserad non-stick ytbehandling (Nedox). Denna ytbehandling skyddar mässingen från oxidation samtidigt som den även ger spetsarna ett högt klibbmotstånd vilket förebygger att smält plast fastnar.
 • Dessa nya spetsar har 1-3 ångkanaler för att leda bort det tryck som kan uppstå från slutna bottenhål på grund av fukthalten i hygroskopiska plaster. Kanalerna säkerställer alltså att gänginsatserna blir kvar på önskad plats vid montering.
 • Spetsarna har en väldigt exakt passning och kan på så vis säkerställa en mer exakt montering av gänginsatserna. Spetsarna har storlekarna tydligt ingraverade för lätt identifiering.
 • Våra gänginsatser i mässing är framtagna specifikt för eftermontering i plast, såsom för 3D-printade delar och monteras med hjälp av den inkluderade lödkolven. Gänginsatserna har en kompakt design som tar liten plats.
 • Gänginsatserna har optimerade hullingar och kan användas för att ge dina 3D-printade delar en förstärkt gänga som håller för repeterade i och ur-skruvningar.

Paketet innehåller:

 • Ett paket med installationsspetsar i storlekarna M3, M4, M5, M6, M8.
 • Ett 50-pack vardera av gänginsatserna i storlekarna M3, M4, M5, M6, M8.
 • En Weller WLSK8023C uppladdningsbar lödstation med lödpenna
 • En adapter för lödpennan som passar med våra installationsverktyg. (Adaptern passar för alla lödpennor med 10mm spetsar)

 


This is a complete starter kit for the installation of strong threaded inserts in brass. Gives your 3D-prints powerful threads that last longer and open up new applications. The threaded inserts are pressed in thermoplastic with specially developed installation tips that are heated with the help of a soldering iron.

 • The installation tips are made of brass and have now also received a nickel-based non-stick surface treatment (Nedox). This surface treatment protects the brass from oxidation at the same time as it also gives the tips a high sticking resistance, which prevents molten plastic from sticking.
 • These new tips have 1-3 vapor channels to dissipate the pressure that can arise from closed bottom holes due to the moisture content of hygroscopic plastics. The ducts thus ensure that the threaded inserts remain in the desired location during assembly.
 • The tips have a very precise fit and can thus ensure a more precise mounting of the threaded inserts. The tips have the sizes clearly engraved for easy identification.
 • Our threaded inserts in brass are developed specifically for retrofitting in plastic, such as for 3D-printed parts and are mounted using the included soldering iron. The thread inserts have a compact design that takes up little space.
 • The threaded inserts have optimized barbs and can be used to give your 3D-printed parts a reinforced thread that holds up to repeated in and out screws.

The package contains:

 • A package with installation tips in sizes M3, M4, M5, M6, M8.
 • A 50-pack each of the threaded inserts in sizes M3, M4, M5, M6, M8.
 • A Weller WLSK8023C soldering iron.