Fördelarna med 3d-utskrivna jiggar och fixturer

Lotta LindbladGuide

Produktionsverktyg som jiggar och fixturer gör livet enklare i tillverknings- och monteringsprocessen. Förutom att montering och tillverkning blir mer tillförlitlig, bidrar dessa verktyg även till kortare ledtider och förbättrad säkerhet för medarbetare.

Jiggar och fixturer tillverkas dock vanligtvis med traditionell teknik i metall. Tillverkningen kan antingen göras inom företaget, eller hos extern tillverkare. Men många gånger kan dessa produktionsverktyg faktiskt tillverkas i andra material än metall, till exempel plast.

Stereolitografi, SLA, är en teknik där det tillkommit flera avancerade material de senaste åren. Det finns idag ett antal funktionella resin väl lämpade för att skriva ut jiggar och fixturer. Formlabs har till exempel både sina standardresin och ingenjörsresin.

Det finns redan ett flertal tillverkare världen över som ersatt traditionell tillverkning i metall med 3d-utskrivna diton i plast. Dessa verktyg används i allt från montering av elektronik, till maskinautomatisering. Här nedan går vi igenom några exempel på 3d-utskrivna produktionsverktyg.


backar

Backar för skruvstycken

Mjukbackar används i skruvstycken för att hålla en komponent på plats vid montering eller bearbetning. Dessa kan skräddarsys med 3d-skrivarteknik för att matcha den unika geometrin hos en specifik komponent. Därmed blir det möjligt att fasthålla komplexare delar utan att ytan på dessa påverkas eller repas.

Lämpligt material att använda för att skriva ut dessa backar är Formlabs Tough Resin.


borrguide1

Borrguider

Borrguider används för att hindra en komponent från att vandra eller vinklas under borrning. Målet är att säkra vinkel och håltolerans. Borrbussningar i metall finns i olika varianter som du antingen pressar eller skruvar i ett hål. Välj en borrbussning särskilt framtagen för användning i plastmaterial när du ska montera i en 3d-utskriven fixtur.


toleranskontroll

Toleranskontroll

En enkel form av kvalitetskontroll kan göras genom att skriva ut en profil i plast som fastställer att toleranserna är godkända.

Detta är i synnerhet värdefullt då det på grund av geometri inte gör att använda traditionella verktyg för metrologi, till exempel om komponenten som ska kontrolleras är i gummi.


monteringsjigg

Monteringsjiggar

Själva monteringen är i många fall en av de mest krävande manuella processerna. 3d-utskrivna monteringsjiggar leder till minskade ledtider, förbättrar de ergonomiska aspekterna i arbetsflödet och säkerställer att rätt kvalitet uppnås i varje monterad produkt.

jigs fixtures applications hero.jpg.2708x0 q80 crop smart

Jiggar för märkning och maskering

För processer som märkning och maskering lämpar sig 3d-utskrivna jiggar väl. Genom att skriva ut i Formlabs Flexible Resin går det att tillverka en jigg som perfekt matchar komponentens yta, i synnerhet då denna inte är konform, eller helt rak. I andra fall går det även att använda Formlabs Durable Resin.

White paper: 3d-utskrivna jiggar & fixturer

Vill du veta ännu mer kan du ladda ner Formlabs fullmatade PDF på 20 sidor. PDF:en innehåller bra tips på hur du kan designa och skriva ut jiggar och fixturer samt mer om hur du utvecklar produktionsverktyg för 3d-utskrift genom att kapa kostnader, korta ledtider och skapa bättre tillverkningsprocesser.

LADDA NER PDF (innehållet är på engelska)