#3DVFaceShield och den otroliga kraften inom 3D-branschen

Lotta Lindblad 3DVFaceshield

Vi på 3DVerkstan är vana vid att ta fram lösningar och 3D-printade modeller för att möta olika behov hos våra kunder, men som många andra i denna underliga tid, valde vi att ställa om den planerade verksamheten och fokusera på …

UPPDATERING ANGÅENDE 3D-PRINTADE SKYDDSVISIR 26 MARS

Lotta Lindblad 3DVerkstan, 3DVFaceshield

#3DVFaceShield Information till tillverkare (alla med 3D-Skrivare): Vi har under senaste dygnet, tillsammans med både vårdpersonal, myndighetspersonal samt sakkunniga i ämnet kommit fram till följande väg framåt när det gäller de 3D-printade skyddsvisiren. Vi tolkar det som att den möjlighet …