Additiv tillverkning tog plats på Industridagen

Lotta Lindbladbranschnytt

Seyed collage2
Intresset var rekordstort när digitaliseringen av det svenska näringslivet diskuterades under Industridagen som hölls i början av februari i Linköping. Industridagen är ett årligt återkommande arrangemang som samlar nationella företrädare för industrin t ex. IF Metall, SEB och Siemens. Självklart var additiv teknik, AT, och industri 4.0 några av de stora fokusområdena under dagen.

Många intressanta ämnen fanns på agendan under årets tema som var Människan i digitaliseringen, vilket ledde till spännande paneldiskussioner. Sveriges Ingenjörer tog upp prioriteringen av det livslånga lärandet och individens behov i digitaliseringen och Domsjö Fabriker tog genom sitt aktiva jämställdhetsarbete hem industrins jämställdhetspris.

 

Under eftermiddagen kom även additiv tillverkning in i bilden i form av Seyed Hosseini. Han är gruppchef för AM Research Lab i Göteborg, Swerea IVF:s forskningslabb för additiv teknik. Seyed arbetar med hela kedjan inom additiv tillverkning (AT), och presenterade under dagen vikten av att AT ses som en egen digital teknik som ger fördelar. Men den måste utnyttjas på rätt sätt för att ge bästa resultat som ett led i en större värdekedja med andra tekniker och processer.

– Man måste ha med sig helheten och att additiv teknik är som alla andra tekniker/processer – en del av en större värdekedja som måste synkas ihop med allt som är före och efter för att ha en så effektiv tillverkning som möjligt. Additiv tillverkning är inte en enstegsprocess – som vid all annan tillverkning krävs ett helt produktionssystem.

Mer om Swerea

Swerea består av fem olika forskningsinstitut: Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SWECAST and Swerea SICOMP.
Swerea IVF som har sitt säte i Göteborg utvecklar och implementerar nya tekniker och nya arbetssätt inom process och produktutveckling. De erbjuder även service och expertis inom additiv tillverkning genom sin breda kunskap inom hela kedjan från 3D-modellering, till val av teknik, tester och kvalitetskontroll.

Gå till Swereas webbplats