stadsbyggnadskontor ökar produktiviteten


Med en unik, egenutvecklad lösning för att hantera 3D-data och flera 3D-skrivare från Ultimaker, är Malmö stadsbyggnadskontors modellverkstad väl rustad för ett växande modellbehov. Idag har man kapacitet att tillverka fler modeller än med traditionell teknik, och med det smidiga arbetsflödet går det snabbare än någonsin.

Björn Fröding på Malmö stadsbyggnadskontor
malmo sbk bjorn

gränslöst skapande

– Det finns inga gränser, utan vi är väldigt fria i vårt skapande, säger Björn Fröding, modelltekniker på Malmö stadsbyggnadskontor. Begränsningen nu är att vi önskar fler Ultimakers eftersom möjligheterna har öppnat upp för att använda skrivarna inom fler områden.

Modellverkstaden på Malmö stadsbyggnadskontor har anor från 1950-talet. Då var det främst träbearbetning som gällde, något som sedermera utökades med foam. Nästan all produktion skedde i den egna verkstaden.

Laserscanning ger 3D-data

Stadsplanering innebär att man oftast arbetar med större ytor och mindre skalor än traditionella arkitektbyråer. Det ställer krav på innehav och hantering av det bilddata som ligger till grund för alla modeller. I Malmö har man löst det genom att laserscanna större delen av staden från flygplan och även fotograferat i 45 graders vinkel. Därefter har man utvecklat ett flöde med hög automatiseringsgrad.

– Med hjälp av egentillverkade scripts i programvaran FME kan vi sedan bearbeta datan väldigt effektivt, säger Björn Fröding. Dessa script kan minska hanteringstiden från flera månader till runt 20 minuter.

– Scripten gör bland annat att vi kan sammanfoga inscanningarna med den fotade bilden så att allting blir fyrfärg. Scripten plattar också till alla hus då de skrivs ut separat så att vi bara kan jobba med topografin.

För att förenkla utskrift kan scripten även räta upp vinklarna och det går att dela upp ytorna i plattor som passar i skrivaren. Dessa förbereds då också med rätt tjocklek samt håligheter undertill för att minska materialåtgång. Det visar att små korrigeringar kan göra mycket utan att påverka den visuella upplevelsen.

Byggnaderna i sin tur buntas sedan ihop på bästa sätt för att anpassas till vad som får plats på en byggplattform i Ultimaker-skrivarna eller Z650-modellen.

– Ofta skriver vi ut befintliga byggnader i pulverskrivaren, medan vi använder Ultimaker för de delar som ska byggas eller byggas om.

malmo sbk comparison
malmo sbk closeup

Fler modeller med 3D-skrivare

Utöver kostnaden för den maskinpark modellverkstaden har, så ligger kostnaden främst i tiden det tar att göra en modell.

– I de allra flesta fall tar det för lång tid att skapa modellerna traditionellt i trä, säger Björn Fröding. Det är många fler modeller som blir gjorda idag jämfört med innan vi hade 3d-skrivare.

På modellverkstaden kostnadsberäknar man utifrån materialanvändningen och det är stora skillnader beroende på vilken teknik som används.

– Vår pulverskrivare är ungefär tio gånger så dyr jämfört med Ultimaker, så vi försöker styra om så mycket vi kan av produktionen till våra Ultimaker-lösningar, säger Björn Fröding.

– Underhållskostnaden för en Ultimaker är också väldigt låg. Speciellt om man jämför med Z650 där vi behöver dyra serviceavtal samt att man behöver vänta på servicetekniker om något strular. Det ligger också en dold kostnad i misslyckade utskrifter från pulverskrivaren då materialet är så pass dyrt.

När det gäller tidsåtgång, så går lejonparten av produktionstiden åt till allt som sker före utskrift.

– Längst tid tar det givetvis att skapa CAD-modellen om det behövs, men det kan också ta en del tid att anpassa de modeller vi får från olika arkitektfirmor för att de ska vara lämpade att skriva ut. Har vi skrivit ut i pulverskrivaren tar det även en del tid med efterbearbetning, till exempel att spola bort pulver och bestryka komponenten. Men själva utskrifterna i sig spenderar jag nästan ingen tid på eftersom skrivarna gör jobbet åt mig, avslutar Björn Fröding.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur du kan använda 3D-skrivarteknik för att effektivt kunna tillverka arkitekturmodeller? Eller önskar ni beställa 3D-modeller från oss? Fyll i dina uppgifter nedan, så återkommer vi snarast.