HOK

DELGER FORM OCH FUNKTION DIREKT TILL KUND


3D-printing för global arkitektur och ingenjörskonst

När det kommer till att presentera idéer till en kund så behöver arkitekter kommunicera både form och funktion. Detta för att kunna förklara hur den färdiga konstruktionen kommer att se ut och fungera. Fram tills nyligen, så gjorde man det genom ritningar, platsplaneringar och 2D CAD-extruderingar. Men tack vare 3D-printing så kan nu arkitekter se över designgeometrin och analysera, testa och modifiera sin design på väldigt kort tid.

HOKs lobby

FRÅN TRADITIONELL MODELLTILLVERKNING TILL 3D-PRINTING

HOK: 60 år av innovativ design

Genom ett nätverk av 23 kontor världen över, så erbjuder HOK hög kvalitet inom design och innovation för att skapa platser som berikar människors liv och hjälper klienter att lyckas. DesignIntelligence* rankar HOK kontinuerligt som en av ledarna inom hållbar, högpresterande design och teknologisk innovation. För ett hög-profilerat arkitektföretag såsom HOK är det viktigt att ha fysiska mock-ups; modeller som kan kommunicera idéer och som försäkrar att både klient och arkitekt är överens genom hela processen.

Att producera fysiska modeller har tidigare kostat mycket i både tid och pengar. Det kunde ta flera dagar för modellbyggare att konstruera en skalenlig modell med material som kartong, träskivor, skumskivor och polystyren för att ge fysisk form åt en design.


Trots att de fanns specialisttjänster för modellering och industriella rapid prototyping-verktyg för att öka hastigheten på processen var kostnaderna fortfarande hämmande för företaget. Trey Lane, arkitekt och Design Technology Manager på HOK, förklarar: "Vi finner ibland att kunder har svårt att ta in hur en särskild ritning har specifika förhållanden eller hur vissa kostnader är associerade med en plats. En fysisk modell hjälper oss att kommunicera detta snabbt och tydligt."


*www.di.net

FÖRDELARNA MED ULTIMAKER

3D printad modell

Öka hastigheten på modellbyggandet

Skalenliga modeller är en oumbärlig del av processen. En enkel modell utvecklas ofta till en fullskalig presentationspjäs med små detaljer såsom dörrar, bänkar och träd. 3D-teknik gör det möjligt att skapa detaljer av hög precision inom en rimlig tidsram.

Desktop 3D-printing kan användas till att skapa modeller i plast genom digitala filer. Designers att snabbt ändra eller uppdatera en modell på några timmar (istället för dagar eller till och med veckor) samtidigt som det eliminerar behovet av montering. Möjligheten till att kunna göra snabba ändringar innebär att klienter kan studera interaktionen mellan olika volymer och utforska nya idéer.

HOK var angelägna om att ta tillvara på teknikens fulla potential. Efter att ha undersökt flertalet olika tillverkningslösningar, så föll valet på en serie av Ultimaker 3D-skrivare till deras kontor i Kansas City.
Trey Lane anser att de främsta fördelarna är:

  • Bättre visualisering. Kunder, samarbetspartners och marknadsförare kan enkelt få en bild av den "färdiga" produkten vilket innebär färre missförstånd.
  • Snabba prototyper. Om en klient begär en ny ändring av en design kan det snabbt åtgärdas.
  • Reducerad tidsåtgång. Modeller tar bara några timmar att göra istället för dagar.
  • Återanvändbara designs. HOK kan skapa ett arkiv av återanvändbara designs och modeller som kan hjälpa till att öka hastigheten på arbetet för framtida projekt.
  • Test och förfining. Att billigt kunna göra ändringar innebär att designers kan bedöma, analysera och testa resultat och göra förbättringar endast där det behövs.
  • Reducera restprodukter. Problem kan upptäckas tidigare, vilket innebär att mindre material, tid och pengar går åt senare i processen.
  • Mindre montering. 3D-printing minimerar behovet till tidskonsumerande montering. Detta ger HOK-teamet mer tid till andra viktiga uppgifter.

3D printad arkitektmodell

Industriell vs. desktop

Trey Lane och hans team hade från början funderat på större industriella 3D-skrivare som kostade mellan 160 000 -
400 000 SEK. De upplevde dock att de inte kunde rättfärdiga kostnaderna när det fanns mer prismässigt rimliga lösningar till hands.
Trey insåg snabbt potentialen hos Ultimaker och investerade i ett antal skrivare åt företaget. 3D-skrivarna erbjöd lika hög kvalitet som de dyrare maskinerna och högre output-volym, dock till ett lägre pris. HOK tycker till och med att Ultimakers 3D-skrivare matchar deras stil och image såpass bra att de har valt att ha dem på display i lobbyn.

ARBETSPROCESSEN

Hur fungerar det?

Projektgrupperna på HOK använder olika typer av mjukvaror för att skapa sina modeller, och ofta i samband med varandra. Enkla skalmodeller är vanligtvis skapade från Sketchup eller 3DS Max. Rhino3D används för att förbereda modeller för konvertering till STL och HOKs produkdesigners använder SolidWorks. Revit används som mjukvara för dokumentation och bidrar till visualiseringen.

Cura* accepterar output från de flesta program vilket betyder att designers kan skriva ut utan restriktioner. När de initiala modellerna väl är klara, kan HOK teamet testa och utveckla dem. Med tiden blir enkla modeller transformerade till detaljerade designs. HOKs mål är att skapa ett internt arbetsflöde så att de kan gå från ritning till utskrift så snabbt och effektivt som möjligt. Ultimakers 3D-skrivare, material och mjukvara hjälper dem att uppnå detta.

*Cura är Ultimakers mjukvara för att förbereda 3D-utskrifter.

FRAMTIDEN FÖR HOK

Förändrar framtiden

Desktop 3D-skrivare har gjort det möjligt för HOK att skapa både enkla modeller och detaljerade, skalenliga representationer. Misstag och problem kan enkelt identifieras och korrigeras. Teknologin innebär även att modelleringsprocessen förkortas samt slösar mindre material, samtidigt som det stärker kommunikationen mellan klient och arkitekt.

HOK fortsätter att bemästra processen på Kansas City kontoret och jobbar mot att dela sina erfarenheter med andra kontor världen över.

Väggdesign med 3D printade modeller

KONTAKTA OSS

Vill du veta mer om hur du kan använda 3D-skrivarteknik för att effektivt kunna tillverka arkitekturmodeller? Nyfiken på Ultimkaer skrivare eller vill att vi 3D-printar era modeller? Fyll i dina uppgifter nedan, så återkommer vi snarast.