Stora mervärden när BOSE tar fram egna prototyper


Genom sina Ultimaker-skrivare kan BOSE:s affärsområde BOSEbuild utveckla en vital del till sina BOSEbuild-lurar. Med egna 3d-skrivare kan man göra utförliga tester tidigt i produktutvecklingen, vilket bidrar till avsevärt kortare ledtider mellan iterationer och lägre kostnader för prototyptillverkning. Som bonus kan utvecklingsteamet nu samla in värdefull användardata.

utmaning och lösning

UTMANING
Under utvecklingen av BOSEbuild-hörlurarna behövde utvecklingsteamet en metod för att ta fram den komponent som ansluter öronkåporna till hjässbandet. I ett första skede använde teamet BOSE:s egna prototyptjänst. De insåg dock snabbt att de behövde få fram flera iterationer av komponenten för sina tester. Dessutom lade de stor vikt vid att lurarna skulle se ut och kännas som slutprodukten.

LÖSNING
Med två egna Ultimaker-skrivare uppnådde utvecklingsteamet en högre flexibilitet i själva designprocessen. Nu skriver de ut flera iterationer i olika färger. Dessutom är de utskrivna komponenterna tillräckligt tåliga för att klara utförliga tester av andra team, som akustik, appar och firmware. Det innebär i sin tur att alla team kan korta sina egna ledtider i processen mot godkännande innan produkten går till serieproduktion.

kostnadsjämförelse

Ultimaker 3d-skrivare
Kostnad per iteration:
1-2 dollar
Produktionstid per iteration:
3 timmar

Outsourcing
Kostnad per iteration:
30-40 dollar
Produktionstid per iteration:
3 dagar

resultat

Användartester
Genom att skriva ut komponeter för funktionella prototyper kan BOSEbuild-teamet kapa tiden mellan iterationer för att utföra användartester.

Akustikjusteringar
Tidigare akustiktester var avgörande i utvecklingen. Lösningen låg i att skriva ut den komponent som förbinder öronkåporna med hjässbandet på de egna Ultimaker-skrivarna.

Marknadsanalys
Bärbara prototyper med delar utskrivna i en Ultimaker gjorde det möjligt att göra marknadsanalyser tidigt i processen, vilket gjorde att man kunde finjustera slutprodukten.

Feedback från testare
Med fullt funktionella prototyper kunde BOSEbuild-teamet testa hörlurarna på en testmålgrupp och snabbt få feedback.