norrevang main2

De stärker IT-kompetensen med 3d-teknik

På Norrevångskolan i Mörrum utanför Karlshamn har 3d-design och 3d-skrivarteknik bitit sig fast i stora delar av undervisningen. Här har SO-läraren Mia Lägnert och kollegan Pernilla Håkansson moderniserat skolans teknikämne.

– Vår ambition med 3d-design och 3d-utskrift är att förbereda eleverna på det teknikintensiva samhälle vi lever i och att ge dem möjligheter att lära sig områden de annars inte kommer i kontakt med i skolan, säger Mia Lägnert. Vår förhoppning är också att det leder till ett ökat teknikintresse hos eleverna.

3d-resan började för tre år sedan, när Mia valde att köpa in 3d-skrivare som skulle användas i den digitala profilen. Eleverna arbetar ofta i projektform, där de lär sig att rita i 3d, och sedan skriva ut sina verk, något som stärker deras teknikkunskaper, förståelse för tillverkning och digital design.

Alla elever börjar med att lära sig ett 3d-program, CAD, eller Computer Aided Design. Det finns en stor flora av gratisprogram som går att lära sig på ett par timmar. Arbetsformen är ofta i projekt och det finns alltid en klar koppling till ämnets kursplan. Och det gör att skolan står väl rustade inför de förändringar som införs i år.

Mer IT i skolan
Den 1 juli 2019 började regeringsdirektivet om att satsa brett på ökad IT-kompetens att gälla. Stora delar av lärarkåren stod rådvilla och visste inte hur de skulle möta dessa krav, men Mia Lägnert menar att för deras del hade man en färdig strategi.

– Jag ser att både programmeringen och 3d-skrivaranvändningen kan ingå i vårt arbete mot ökad digitala kompetens. Programmeringen är viktig, att rita i 3d likaså. I 3d-tekniken finns det goda framtidsutsikter, i fråga om arbetstillfällen och konkurrenskraftig kompetens för de elever som i ska ut i arbetslivet.

– Sedan är det en otrolig fördel att vi under flera år nu har haft en digital profil. Vi har flera matte- och NO-lärare på skolan som är programmeringsintresserade.


norrevangs kyrka 2
Satsa på rätt 3d-skrivare
Hur går man då till väga inför en satsning på 3d-skrivarteknik? Förutom att man måste investera i en eller flera 3d-skrivare, så är den andra stora biten själva formgivningen och ritandet i 3d. Det är här man bör lägga krutet initialt i undervisningen.

Priset på 3d-skrivare och material har sjunkit kraftigt de senaste fem åren och det går att köpa en maskin för allt från 5000 till 50 000 kronor. Värt att tänka på är att satsa på en driftsäker och robust 3d-skrivare med en hög grad av automatisering. 3d-skrivaren ska också vara enkel att använda, för både lärare och elever. Sedan skadar det inte att ha en IKT-pedagog med i projektet.

– All vår undervisning med 3d-skrivare ställer krav på att tekniken fungerar. Man måste också helst ha en IKT-pedagog eller motsvarande som är insatt i hur en 3d-skrivare fungerar. Det är en viktig support att ha på skolan om något behöver fixas.

Fler ämnen
I framtiden vill Mia Lägnert se att 3d-skrivartekniken kan införas i fler ämnen på Norrevångskolan. Bild, matte och geografi är områden där 3d skulle kunna användas men tittar man i kursplaner och kunskapskrav kan man få in 3d-tekniken i flera ämnen.

Elevernas användning av 3d-skrivare har även lett till spännande projekt och samarbeten med näringslivet. Nu senast i form av ett fördjupat samarbete med stadsbyggnadskontoret i Karlshamn. Här har högstadieelever fått rita och skriva ut skalenliga modeller av Karlshamns stadskärna, ett projekt som uppmärksammats av framtida byggnader i 3d som sedan skrivits ut i 3d och byggts ihop till en modell.

Därefter får fler elever från andra årskurser vara med och ge sina synpunkter på hur deras stad ska se ut i framtiden. På så sätt kombinerar Norrevångskolan ökad teknikkompetens med stärkt samhällsengagemang.

LADDA NER TIPS


Vill du veta mer om hur Mia Lägnert och Pernilla Abrahamsson använder 3d-skrivarteknik i undervisningen, kan du ladda ner deras presentation nedan. Här får du bland annat tips om hur en kursplan med 3d-skrivarteknik kan se ut och i vilka ämnen som 3d-skrivare kan användas. Filen är i pdf-format .

Ladda ner här

umskola