kakkirurgiform 1

På Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm arbetar Vasileios Tsirkos som medicinsk ingenjör. I nära samarbete med käkkirurger designar han kirurgiska hjälpmedel, som bettskenor, för att användas i operationer. 3D-tekniken i sig sparar in på värdefull tid, och ger större utrymme för att kunna ta emot fler patienter. Dessutom, genom att ha en egen Form 3B-skrivare från Formlabs på plats, kan avdelningen för käkkirurgi jobba ännu mer effektivt.  

Vasileios Tsirkos huvudsakliga syssla är att tillsammans med kirurger planera för diverse käkoperationer. En 3D-modell skapas i en mjukvara från skannade bilder och röntgenbilder. Med detta till hjälp analyserar de hur käken behöver flyttas, och när de önskvärda positionerna är fastställda skriver de ut en sorts bettskena i biokompatibelt Surgical Guide Resin* från Formlabs. Skenorna placeras sen på tänderna för att fungera som riktlinjer för korrigeringen under operation.

Tidsbesparingen effektiviserar arbetsflödet
Tidigare har skenorna tillverkats manuellt av kirurgerna. Detta arbetssätt tog lång tid att förbereda då man använde sig av gipsmodeller. Med 3D-printing sparar kirurgerna väldigt mycket tid, då arbetet med att ta fram och designa skenor till stor del nu sköts av Vasileios. Inledningsvis beställde de utskrifter från en extern aktör, men då behovet ökade blev den långa ledtiden så småningom en betydande negativ faktor. Man fick räkna med att det skulle ta minst en vecka innan de fick tillbaka utskrifterna. Beslutet att införskaffa en egen 3D-skrivare - en Form 3B - innebär att man nu kan skriva ut helt efter eget behov och schema. Vasileios säger att tidsbesparandet bland annat innebär att man har mer tid till att ta emot fler patienter och att man har ett mer effektivt arbetsflöde:

“Ibland behövde vi vara snabbare med att ta fram bettskenorna. Nu kan vi i princip designa och sätta igång en print under samma dag.”


bettskenor

Framställer hjälpmedel och verktyg
Genom att kunna 3D-printa modeller efter röntgenbilder av käkar, kan man också producera hjälpmedel i form av plattor som kan anpassas utefter modellen snarare än direkt på patienten. På så vis har man en färdig komponent när det är dags för operation och sparar även tid på detta sätt. Vasileios och kirurgerna använder också tekniken för fibulär rekonstruktion - alltså att återskapa käken hos exempelvis cancerpatienter med hjälp av vadben. Denna process innebär att det tas ett snitt från benet som placeras i ett överensstämmande snitt i käken. Genom att ha de olika delarna utskrivna underlättar det vid planeringen av dessa operationer, då vinklarna på snitten noggrant kan förberedas och mätas ut.  

Rutinerna för 3D-utskrift till käkkirurgin på Karolinska är ständigt under utveckling. Just nu ligger fokus på progressionen med att producera verktyg såsom sågguider till att användas vid just fibulär rekonstruktion. Eftersom det är en sådan reglerad miljö är det en långsam process. Men Vasileios förhoppning är att de sakta men säkert kan utveckla verksamheten:

“Det är en ganska långsam process med tanke på regelverk som man måste följa. GDPR och andra lagar spelar stor roll. Men det är ett steg som vi definitivt vill ta, och förhoppningsvis får vi positiva utfall att arbeta efter snart.”

formlabskarolinska
formlabsdentalbath

*Surgical Guide Resin är ett material som är avsett för 3D-utskrift av endossösa tillbehör till tandimplantat, såsom tandkirurgiska guider. För applikationer som faller utanför detta rekommenderar Formlabs att använda BioMed Amber eller BioMed Clear – biokompatibla resin som utvecklats för vårdapplikationer.

3dvlogotiny

Kontakta oss

Vill du veta mer om Formlabs eller har frågor om möjligheterna med 3D-lösningar? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.