Matt Architecture
DETALJERADE 3D-PRINTADE MODELLERSkapa modeller på några timmar

Med 3D-printing så har MATT Architecture kunnat skapa detaljerade modeller till en bråkdel av den ursprungliga kostnaden. Arbetsprocessen med att bygga modeller har dessutom förkortats från dagar till timmar. Genom att implementera 3D-printing i sitt arbete har MATT Architecture lyckats förbättra sin kommunikation med sina klienter samtidigt som det har gett dem mer flexibilitet och frihet.

MATT Architecture Stadsmodell

MATT Architecture har genom användningen av Ultimaker 3D-skrivare märkbart minskat tiden och utgifterna som krävs för att producera modeller.

Teamet på MATT Architecture

3D-printing minskar tiden för modellbyggandet med veckor

” En 3D-printad modell är både starkare och mer tålig än en traditionell modell. Om vi outsourcar modellbyggandet blir kostnaden högre och tar mer tid. Generellt sett så väljer jag att 3D-printa modeller då det tillåter mig att uppnå resultat som jag inte skulle kunna uppnå genom traditionella metoder. ”
– Matt White, Founding Partner av MATT Architecture

UTMANING OCH LÖSNING

Stadsbildmodell

Utmaning

Innan MATT Architecture införde 3D-print i sin arbetspraktik så gjorde de alla sin modeller för hand med bitar av papper eller kartong. Detta var en lämplig lösning för grundläggande idéer men var inte en bra metod för att bygga mer komplicerade konstruktioner. Komplexa modeller var både tids-och arbetskrävande att skapa, framförallt med hänsyn till de skalor och all geometri som behövs för att återskapa resultaten.

Gjutform för fasadplattor

Lösning

När MATT teamet jobbade på projektet med Ilona Rose House insåg de att de behövde ändra sin ritning ett flertal gånger för att få allting rätt. 3D-printing visade sig vara ovärderligt då det tillät dem att snabbt och enkelt skapa prototyper av nya modeller. Med sin Ultimaker 3D-skrivare printade teamet det fullskaliga fasadmönstret. Utifrån detta kunde de gjuta en silikonform och producera en kakelplatta vilket underlättade kommunikationen med både byggplanerare och tillverkare.

KOSTNADSJÄMFÖRELSE

Externa leverantörer
Iteration/modell: 1-2
Kostnad/modell: 4 436 SEK*

Ultimaker 3D-skrivare
Iteration/modell: 3-4
Kostnad/modell: 166 SEK*


Det är svårt att göra en direkt kostnadsjämförelse då MATT Architecture skriver ut material i olika storlekar. I genomsnitt kostar utskrivet material mellan 3 och 330 SEK.

* Kostnaderna är konverterade från GBP till SEK.

Stadsbildmodell

Med Ultimaker 3D-skrivare så kan MATT Architecture öka antalet iterationer och uppdateringar per modell samt minska tiden av modellbyggande.

RESULTAT

Stadsbildmodell

Minska prototyptiden

Byggnad

Fler iterationer

Detaljerad 3D-printad modell

Hög detaljnivå

3D-printat fasadmönster

Reducerade kostnader

Genom att skriva ut prototyperna internt istället för att outsourca arbetet, så har tiden minskat från veckor till timmar. Detta är dessutom mer kostnadseffektivt

Till skillnad från traditionell modellering så är 3D-printade modeller relativt enkla att producera. Detta gör det möjligt att göra fler iterationer av modellen under ett kortare tidspann.

Med traditionell modellering är det svårt att uppnå en högre grad av komplexitet. 3D-printing tillåter arkitekter och formgivare att skapa mer exakta modeller.

Genom att skriva ut prototyperna internt så försvinner alla kostnader för outsourcing. Dessutom försvinner ledtider, något som i längden också sparar pengar.