Matt ArchitecturenDETALJERADE 3D-PRINTADE MODELLERSkapa modeller pu00e5 nu00e5gra timmarn

Med 3D-printing su00e5 har MATT Architecture kunnat skapa detaljerade modeller till en bru00e5kdel av den ursprungliga kostnaden. Arbetsprocessen med att bygga modeller har dessutom fu00f6rkortats fru00e5n dagar till timmar. Genom att implementera 3D-printing i sitt arbete har MATT Architecture lyckats fu00f6rbu00e4ttra sin kommunikation med sina klienter samtidigt som det har gett dem mer flexibilitet och frihet.

MATT Architecture Stadsmodell

MATT Architecture har genom anvu00e4ndningen av Ultimaker 3D-skrivare mu00e4rkbart minskat tiden och utgifterna som kru00e4vs fu00f6r att producera modeller.

Teamet pu00e5 MATT Architecture

3D-printing minskar tiden fu00f6r modellbyggandet med veckorn

u201d En 3D-printad modell u00e4r bu00e5de starkare och mer tu00e5lig u00e4n en traditionell modell. Om vi outsourcar modellbyggandet blir kostnaden hu00f6gre och tar mer tid. Generellt sett su00e5 vu00e4ljer jag att 3D-printa modeller du00e5 det tillu00e5ter mig att uppnu00e5 resultat som jag inte skulle kunna uppnu00e5 genom traditionella metoder. u201dn- Matt White, Founding Partner av MATT Architecture

UTMANING OCH Lu00d6SNING

Stadsbildmodell

Utmaningn

Innan MATT Architecture infu00f6rde 3D-print i sin arbetspraktik su00e5 gjorde de alla sin modeller fu00f6r hand med bitar av papper eller kartong. Detta var en lu00e4mplig lu00f6sning fu00f6r grundlu00e4ggande idu00e9er men var inte en bra metod fu00f6r att bygga mer komplicerade konstruktioner. Komplexa modeller var bu00e5de tids-och arbetskru00e4vande att skapa, framfu00f6rallt med hu00e4nsyn till de skalor och all geometri som behu00f6vs fu00f6r att u00e5terskapa resultaten.

Gjutform fu00f6r fasadplattor

Lu00f6sningn

Nu00e4r MATT teamet jobbade pu00e5 projektet med Ilona Rose House insu00e5g de att de behu00f6vde u00e4ndra sin ritning ett flertal gu00e5nger fu00f6r att fu00e5 allting ru00e4tt. 3D-printing visade sig vara ovu00e4rderligt du00e5 det tillu00e4t dem att snabbt och enkelt skapa prototyper av nya modeller. Med sin Ultimaker 3D-skrivare printade teamet det fullskaliga fasadmu00f6nstret. Utifru00e5n detta kunde de gjuta en silikonform och producera en kakelplatta vilket underlu00e4ttade kommunikationen med bu00e5de byggplanerare och tillverkare.

KOSTNADSJu00c4MFu00d6RELSE

Externa leverantu00f6rertnIteration/modell: 1-2nKostnad/modell: 4 436 SEK*nnUltimaker 3D-skrivarenIteration/modell: 3-4nKostnad/modell: 166 SEK*


Det u00e4r svu00e5rt att gu00f6ra en direkt kostnadsju00e4mfu00f6relse du00e5 MATT Architecture skriver ut material i olika storlekar. I genomsnitt kostar utskrivet material mellan 3 och 330 SEK.nn* Kostnaderna u00e4r konverterade fru00e5n GBP till SEK.

Stadsbildmodell

Med Ultimaker 3D-skrivare su00e5 kan MATT Architecture u00f6ka antalet iterationer och uppdateringar per modell samt minska tiden av modellbyggande.

RESULTAT

Stadsbildmodell

Minska prototyptiden

Byggnad

Fler iterationer

Detaljerad 3D-printad modell

Hu00f6g detaljnivu00e5

3D-printat fasadmu00f6nster

Reducerade kostnader

Genom att skriva ut prototyperna internt istu00e4llet fu00f6r att outsourca arbetet, su00e5 har tiden minskat fru00e5n veckor till timmar. Detta u00e4r dessutom mer kostnadseffektivt

Till skillnad fru00e5n traditionell modellering su00e5 u00e4r 3D-printade modeller relativt enkla att producera. Detta gu00f6r det mu00f6jligt att gu00f6ra fler iterationer av modellen under ett kortare tidspann.

Med traditionell modellering u00e4r det svu00e5rt att uppnu00e5 en hu00f6gre grad av komplexitet. 3D-printing tillu00e5ter arkitekter och formgivare att skapa mer exakta modeller.

Genom att skriva ut prototyperna internt su00e5 fu00f6rsvinner alla kostnader fu00f6r outsourcing. Dessutom fu00f6rsvinner ledtider, nu00e5got som i lu00e4ngden ocksu00e5 sparar pengar.

KONTAKTA OSS

Vill du veta mer om hur du kan använda 3D-skrivarteknik för att effektivt kunna tillverka arkitekturmodeller? Fyll i dina uppgifter nedan, så återkommer vi snarast.