UPPDATERING ANGÅENDE 3D-PRINTADE SKYDDSVISIR 26 MARS

Lotta Lindblad 3DVerkstan, 3DVFaceshield


#3DVFaceShield

Information till tillverkare (alla med 3D-Skrivare):


Vi har under senaste dygnet, tillsammans med både vårdpersonal, myndighetspersonal samt sakkunniga i ämnet kommit fram till följande väg framåt när det gäller de 3D-printade skyddsvisiren.

Vi tolkar det som att den möjlighet som finns att i dagsläget att använda dessa i vården är att varje vårdinrättning tar ett beslut om användning och själva monterar ihop de 3d-printade bågarna med en valfri plastfilm. Denna användning sker då under reglerna för Egentillverkning enligt “Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1)”

Vi har därför laddat upp ett PDF-dokument på www.faceshield.nu med nödvändig info, riskanalys och friskrivning av ansvar, för er att skriva ut och bifoga vid leverans av dessa 3D-printade bågar. Detta för att underlätta för verksamhetschefer i vården att ta ett eget beslut och möjliggöra användning av dessa i verksamheten.

I väntan på antingen ett officiellt undantag för CE-märkning från behörig myndighet (MSB eller Socialstyrelsen) eller en eventuell CE-märkning av vår båge/ansiktsskydd, rekommenderar vi  just nu följande för att få störst nyttoeffekt för behovet av dessa.

Vi är för tillfället överbelastade med förfrågningar och för att möjliggöra att visiren kommer ut till behövande så snabbt som möjligt ber vi därför er alla som tillverkar med 3D-skrivare om följande hjälp:

Tillverkare (privatpersoner eller organisationer) följ gärna våra rekommendationer för 3d-printing, hygien respektive paketering med informationslapp och försök i första hand fylla behov i ditt / ert närområde. Här finns länk till de regionala intiativ vi känner till.

Om du inte kan etablera en kontakt i ditt närområde, så tar vi på 3DVerkstan även fortsättningsvis emot och distribuerar i Stockholmsområdet. (Se länk till hantering och packetering längre ned på denna sida)  Information till sjukhus, vårdinrättningar, och vårdpersonal:

  • Er verksamhetschef skall göra en egen riskbedömning och ta beslut enligt reglerna om egentillverkning för att de 3d-printade ansikts skydden ska kunna användas i er verksamhet.
   Detta bör göras innan/när ni tar emot donerade skydd oavsett om dessa kommer från privatpersoner eller organisationer/företag.
  • Om er Region har tagit producentansvar och samordnar frivilliga (lista), kontakta dem i först hand för att få tag på skyddsutrustning.

  I och med ovan kommer vi nu börja rengöra, packa och distribuera de bågar vi har till behövande vårdinstanser i hela landet!