Upptäck adaptiva lager i Ultimaker Cura

De flesta programvaror framtagna för att segmentera (slice), en geometri skapar en konsekvent lagerhöjd för alla lager. Tunna lager ger en mer detaljerad modell. Men ju fler lager, desto längre produktionstid. Tjockare lager innebär kortare utskriftstid eftersom antalet lager är färre. Det sker dock på bekostnad av detaljrikedom.

Som användare måste du alltid välja mellan att optimera för utskriftstid eller utskriftskvalitet. Men vad med om du kunde få det bästa av två världar – där lagerhöjden anpassas efter geometrin? Jodå, det går. I Ultimaker Cura version 3.2 ingår en helt ny slicerfunktion – adaptiva lager, adaptive layers.

Ett konkret exempel för att visa fördelarna med adaptiva lager är företaget Poly-Tainer Inc. De tillverkar plastflaskor för skönhetsprodukter. De använder två Ultimaker 3 Extended i sin designprocess, vilket kortat företagets produktutvecklingstid. Genom att skriva ut prototyper kan de numera till exempel visa större kunder som Walmart och Target riktiga konceptmodeller. Därmed får de snabbare accept på att en modell fungerar innan man sätter igång med serietillverkning.


En prototyp på en flaska som slicats med profilen ”Fast” i Ultimaker Cura. Lagerhöjden är satt till 0,2 millimeter (200 mikrometer).


Samma prototyp, fast med inställningen adaptiva lager. Utskriftststiden har kortats med 10 procent och upplösningen är högre i vissa segment.


Att få en tydlig och detaljerad bild av hur den slutliga produkten ser ut på butikshyllan är avgörande för marknadsprocessen. Genom att använda adaptiva lager kan Poly-Tainer skriva ut detaljerade konceptmodeller med högre detaljrikedom på kortare tid jämfört med om man valt konsekvent lagerhöjd. Vissa sektioner i komponenten har tunnare lager och viktiga designelement, som gängningen på toppen, har mycket tunna lager, vilket ger högre upplösning.

Variationer i lagertjockleken visualiseras enligt ett färgschema i Ultimaker Cura. I exemplet ovan är tjockare lager gula, och tunnare blå.


Genom att ha en tydlig 3d-utskriven konceptmodell kan Poly-Tainer beställa specialverktyg för dekorationer innan den första produkten serietillverkas. Det innebär att kunderna kan korta sin time-to-market med upp till sex veckor.

Funktionen med adaptiva lager i senaste Cura-versionen analyserar vinkeln och lutningen på yttre väggar i en geometri. Slicermotorn kommer därefter att optimera lagerhöjden för varje sektion. Kurvor får till exempel tunnare lager, medan raka sektioner får tjockare, något som dessutom kortar utskriftstiden.

Den algoritm som används för detta arbete är baserad på tre parametrar som kan specificeras av användaren – maximum variation, variation step size och layer threshold. De förinställda parametrarna är ofta tillräckligt för att uppnå ett gott resultat, men går att experimentera med för att optimera individuella utskrifter.

Ultimaker Cura, version 3.2, kan laddas ner kostnadsfritt på Ultimakers webbplats. Här hittar du även en stl-fil om du vill testa funktionen adaptiva lager.


DELA DENNA NYHET