Tips och råd när du skriver ut arkitektmodeller

Mattias Kristiansson utbildning

Patrik Rosu00e9n u00e4r teknisk konsult pu00e5 3DVerkstan och har mu00e5ngu00e5rig erfarenhet av att hju00e4lpa arkitektbyru00e5er med utskriftstju00e4nster. Hu00e4r delar han med sig av sina bu00e4sta ru00e5d nu00e4r det gu00e4ller att fu00f6rbereda sina digitala modeller fu00f6r utskrift.

Hej Patrik! Vad har du fu00f6r erfarenhet nu00e4r det gu00e4ller 3d-utskrifter inom arkitektur?
u2013 Jag har arbetat i fem u00e5r med 3D-printing fu00f6r arkitektur, binder jetting, FDM och SLA. Bu00e5de som anstu00e4lld pu00e5 arkitektbyru00e5 i Stockholm och senare som servicebyru00e5.


Vilka u00e4r de stu00f6rsta fu00f6rdelarna med 3d-utskrivna modeller?
u2013 Kostnadsmu00e4ssigt u00e4r det mycket lu00e4gre pris ju00e4mfu00f6rt med de traditionella modellerna i tru00e4/papp. Du00e5 en stor del av projektering gu00f6rs i 3D idag u00e4r det en relativt snabb sak att skriva ut fysiska modeller fru00e5n detta 3D-underlag.

u2013 Vid presentation mot kund underlu00e4ttar sju00e4lvklart fysiska modeller fu00f6r att beskriva form och funktion. Moderna printtekniker ger u00e4ven en detaljnivu00e5 som u00e4r omu00f6jligt att skapa fu00f6r hand pu00e5 traditionellt su00e4tt.

Vilka u00e4r de vanligaste utmaningarna nu00e4r man ska skapa printbara filer och hur lu00f6ser man dessa?
u2013 Att fu00f6rbereda arkitekt-modeller fu00f6r print. Oftast behu00f6vs modeller rensas pu00e5 detaljer som kommer innebu00e4ra problem vid utskrift, vu00e4ggtjocklekar mu00e5ste kontrolleras och su00e5 vidare. Rutiner mu00e5ste su00e4ttas upp fu00f6r hur man gu00f6r dessa kontroller och justeringar och anpassningar fu00f6r att 3d-skrivare ska fungera som teknik.

Vad bu00f6r man tu00e4nka pu00e5 nu00e4r det gu00e4ller utskriftsinstu00e4llningar u2013 finns det nu00e5gra generella regler?
u2013 Vissa arkitektmodeller kru00e4ver stu00f6rre skala vilket kan kru00e4va gru00f6vre munstycken pu00e5 skrivaren fu00f6r att pu00e5 det su00e4ttet kunna printa snabbare. Det gu00e4ller att vara medveten om hur detta pu00e5verkar finish och kvalitet pu00e5 u00f6verhu00e4ng, bryggning, med mera.


Har du nu00e5got bra exempel pu00e5 optimal set-up i fru00e5ga om programvara, 3d-skrivare och material?
u2013 Programvara som skapar bra, vattentu00e4ta solider rekommenderas. Programvaror som Sketchup har ofta problem att skapa bra underlag fu00f6r 3D-printing. Det u00e4r fullt mu00f6jligt att anvu00e4nda Sketchup men kru00e4ver ofta extra kontroller och reparationer innan det u00e4r mu00f6jligt att printa.

u2013 3D-skrivare som klarar vattenlu00f6sliga stu00f6dmaterial u00e4r att rekommendera, du00e5 arkitektmodeller ofta innefattar u00f6verhu00e4ng.

Vilka material kan/bu00f6r man anvu00e4nda?
u2013 Minimalt warpande/krympande filament som PLA u00e4r att fu00f6redra du00e5 mu00e5nga arkitektmodeller u00e4r stora. Det innebu00e4r en stor bottenarea mot byggplattan, vilket kan innebu00e4ra problem med ett filament som warpar mycket. Generellt u00f6nskar arkitekter sedan vita, matta filament.

dela denna nyhet