Tips och råd när du skriver ut arkitektmodeller

Patrik Rosén är teknisk konsult på 3DVerkstan och har mångårig erfarenhet av att hjälpa arkitektbyråer med utskriftstjänster. Här delar han med sig av sina bästa råd när det gäller att förbereda sina digitala modeller för utskrift.

Hej Patrik! Vad har du för erfarenhet när det gäller 3d-utskrifter inom arkitektur?
– Jag har arbetat i fem år med 3D-printing för arkitektur, binder jetting, FDM och SLA. Både som anställd på arkitektbyrå i Stockholm och senare som servicebyrå.

Vilka är de största fördelarna med 3d-utskrivna modeller?
– Kostnadsmässigt är det mycket lägre pris jämfört med de traditionella modellerna i trä/papp. Då en stor del av projektering görs i 3D idag är det en relativt snabb sak att skriva ut fysiska modeller från detta 3D-underlag.

– Vid presentation mot kund underlättar självklart fysiska modeller för att beskriva form och funktion. Moderna printtekniker ger även en detaljnivå som är omöjligt att skapa för hand på traditionellt sätt.

Vilka är de vanligaste utmaningarna när man ska skapa printbara filer och hur löser man dessa?
– Att förbereda arkitekt-modeller för print. Oftast behövs modeller rensas på detaljer som kommer innebära problem vid utskrift, väggtjocklekar måste kontrolleras och så vidare. Rutiner måste sättas upp för hur man gör dessa kontroller och justeringar och anpassningar för att 3d-skrivare ska fungera som teknik.

Vad bör man tänka på när det gäller utskriftsinställningar – finns det några generella regler?
– Vissa arkitektmodeller kräver större skala vilket kan kräva grövre munstycken på skrivaren för att på det sättet kunna printa snabbare. Det gäller att vara medveten om hur detta påverkar finish och kvalitet på överhäng, bryggning, med mera.

Har du något bra exempel på optimal set-up i fråga om programvara, 3d-skrivare och material?
– Programvara som skapar bra, vattentäta solider rekommenderas. Programvaror som Sketchup har ofta problem att skapa bra underlag för 3D-printing. Det är fullt möjligt att använda Sketchup men kräver ofta extra kontroller och reparationer innan det är möjligt att printa.

– 3D-skrivare som klarar vattenlösliga stödmaterial är att rekommendera, då arkitektmodeller ofta innefattar överhäng.

Vilka material kan/bör man använda?
– Minimalt warpande/krympande filament som PLA är att föredra då många arkitektmodeller är stora. Det innebär en stor bottenarea mot byggplattan, vilket kan innebära problem med ett filament som warpar mycket. Generellt önskar arkitekter sedan vita, matta filament.

dela denna nyhet