Precisionsgjuteriet kortar ledtiderna med prototyper

Mattias Kristiansson case