Precisionsgjuteriet kortar ledtiderna med prototyper

Mattias Kristiansson case

Det brittiska precisionsgjuteriet Sylatech använder 3d-skrivare från Ultimaker för att korta ledtiderna i sin prototyptillverkning innan det är dags att serietillverka i metall. Med 3d-skrivartekniken är det i synnerhet deras kunder som sparar pengar och tid.

Från att tidigare varit tvungna att investera i verktyg och material för att tillverka den slutliga metallprototypen och, ibland, designändringar, kan kunderna nu skriva ut sina iterationer innan det är dags att tillverka den slutgiltiga metallprototypen som blir underlag för serietillverkningen. Och behöver kunden göra ändringar efter det att metallprototypen tillverkats, kostar det nu en bråkdel jämfört med tidigare tillverkning.

Den slutliga metallprototyp som Sylatech tar fram föregås ofta av flera iterationer. Med 3d-skrivartekniken tar processen nu dagar, snarare än veckor. När alla ändringar är gjorda återstår bara kostnaden för att skriva ut den uppdaterade designen i 3d. För ändamålet skriver Sylatech ut i PLA. När kunden väl godkänt prototypen tillverkar man själva metallprototypen – det underlag som serietillverkningen baseras på. Hela denna tillverkningskedja tar idag bara fem dagar.

Tillverkningen av själva metallprototypen börjar med den godkända, 3d-utskrivna komponenten. Denna limmas fast i en vaxram, antingen för sig själv, eller med flera komponenter som också ska bli metallprototyper. Därefter doppas ramen ner i en keramisk massa, en så kallad slurry, som fäster på plasten. I nästa steg placeras ramen i en ugn och här bränns plasten bort, vilket skapar hålrum för den flytande metall som hälls i. Sedan återstår bara att bryta av den torkade kerammassan och sandpappra metallkomponenterna.

Tidigare arbetade Sylatech med en egenutvecklad process. I denna tillverkade man först verktyg för att bearbeta den vax som ska utgöra komponenten. För att med denna process få fram en metallkomponent för testning fick man lägga runt fem veckor. Varje designförändring kostade också över 5000 kronor. En 3d-utskriven prototyp kostar nu strax över hundra kronor. Runt 30 procent av alla projekt kräver någon form av iteration efter att den första metallprototypen är klar.

Sylatechs första 3d-skrivare var en Ultimaker 2+, vilket direkt ledde till goda resultat. Därefter investerade företaget i en Ultimaker 3. Med dubbla skrivhuvuden och möjlighet att skriva ut i vattenlöslig PVA kan man nu tillgodose alla de önskemål som kunderna har.

Det är dock inte endast prototyper som 3d-skrivarna används till. Även produktionsverktyg som jiggar och fixturer samt komponenter till robotar körs i maskinen. Företaget har ett par robotarmar för att automatisera delar av CNC-fräsningen. Många komponenter som används till robotarmarna kommer från Sylatechs Ultimaker-skrivare.

Sylatech är ett utmärkt exempel på hur 3d-skrivare kan användas för att lösa flera utmaningar i det tillverkande företaget. Idag har företaget en optimerad process för precisionsgjutning och 3d-skrivarna används även för att förbättra andra delar av företagets arbetsflöden. Bäst av allt är att kunderna också får ta del av fördelarna, med avsevärt minskade kostnader för sina prototyper.Läs mer om Ultimakers 3d-skrivare

Genom att integrera hårdvara, mjukvara och materialkonfiguration kan Ultimaker 3 och Ultimaker 3 Extended ge designers, ingenjörer, arkitekter och tillverkare möjlighet att möta innovationsprocessen på nya sätt.

LÄS MER

Jag vill veta mer om 3d-skrivare för tillverkningsindustri

Jiggar och fixturer, skräddarsydda komponenter för robotarmar, underlag för gjutning och formsprutning, är bara några av användningsområdena för våra 3d-skrivare. Kontakta oss, så berättar vi mer om hur ditt företag kan dra nytta av våra smarta lösningar.

[contact-form-7 id=”14104″ title=”3d-skrivare för tillverkningsindustri”]