Svenskt företag bidrar till europeiskt rymdprogram

Mattias Kristiansson branschnytt


GKN Aerospace i Trollhättan har tagit hem en stororder från Ariane Group, ett rymdindustriföretag som anlitas av europeiska rymdorganisationen, ESA. Ordern gäller additivt tillverkade turbinkomponenter för en kommande generation raketmotorer.

ESA:s projekt, Prometheus, syftar till att avgöra om det går att tillverka bärraketer som kan återanvändas. GKN kommer här att bidra med teknik för additiv tillverkning, något som ska utmynna i två fullskaliga turbiner som drivs av flytande syre och metan.

Några av utmaningarna i tillverkningen är att tillgodose krav på höga belastningar i fråga om temperatur, hastighet och tryck. Här hoppas man att additiv tillverkningsteknik, eller 3d-skrivarteknik, ska kunna bidra med lägre vikt på komponenter samt möjligheten att reducera tillverkningskostnaderna.


dela denna nyhet