Stöd för industriella material i senaste Ultimaker Cura

Mattias Kristiansson programvara, Ultimaker


I samband med Formnext-mässan i mitten av november i Frankfurt, släppte Ultimaker nya materialprofiler från materialtillverkarna BASF, Clariant, DSM, DuPont och Owens Corning till programvaran Cura. Uppdateringarna finns i Cura 3.6, och är ett led i 3d-skrivarleverantörens arbete med att bredda utbudet av industriella plaster för sina användare.

Det nya materialstödet är också ett första steg i Ultimakers samarbetesprogram Ultimaker Material Alliance Program, med syfte att knyta stora materialutvecklare närmare Ultimakers 3d-skrivarteknik.

Ultimaker Cura 3.6 har även fått funktionen Marketplace, där användare enkelt kan ladda ner och installera printprofiler som förbättrar utskrifterna. Dessa materialprofiler är särskilt optimerade för Ultimakers printerportfölj. Med senaste S5-skrivaren och nysläppta skrivhuvudet CC Red, kan användare nu skriva ut med avancerade kompositer och så kallade abrasiva material.

Materialstödet innefattar fiberkompositen BASF PPGF30, framtaget för komponenter som kommer i kontakt med kemikalier. Clariant är en flamskyddande PA6-baserad glasfiberkomposit för komponenter som eldosor och komponenter inom automotive. DSM Novamid ID 1030 CF10 är en PA6-baserad kolfiberkomposit, medan Arnitel ID2060 HT, är en TPC-baserad flexibel plast som klarar höga temperaturer och är kemiskt resistent. Exempel på tillämpningsområden är elektronik och mellansulor.

Från DuPont finns nu stöd för DuPont Zytel 3D1000FL, ett PA-baserat material med mycket låg krympning, samt Hytrel 3D41000FL, en polyesterbaserad elastomer med ett Shore-värde på D60. Slutligen ingår även stöd för Owens Corning XSTRAND GF-30 PP och XSTRAND GF-30 PA6.

Flera rapporter från den additiva världen pekar på en ökad efterfrågan på filament för industriellt bruk. Prognosen för tillväxttakten på plaster för 3d-print visar på en årlig ökning på runt 26 procent mellan åren 2018-2023. Här står filament för majoriteten av material.

Ultimaker meddelar också att man kommer att utöka materialstödet i Cura 3.6 med material från Arkema, colorFabb, ElogioAM, Eastman, Henkel, igus, Matterhackers och Polymaker.

Ladda ner Ultimaker Cura 3.6 här


dela denna nyhet