RISE i Umeå skriver ut världens största nedbrytbara vas

Mattias Kristiansson branschnytt


RISE Interactive i Umeå har 3d-printat världens största vas i ett biologiskt nedbrytbart material som består av 85 procent trämassa. Vasen mäter 60x45 centimeter.

Vasen är resultatet av ett samarbete mellan RISE Interactive och den italienska 3d-skrivarutvecklaren WASP, World’s Advanced Saving Project. Ett av huvudsyftena är att visa hur restströmmar från tillverkning av papper, träplankor eller möbler kan användas för att ta fram funktionella föremål.

Tidigare försök att 3d-printa trä- eller cellulosabaserade material har gjorts. Men ofta innehåller dessa en stor andel polymerbaserat bindemedel, som PLA. Rena nanocellulosamaterial har bara skrivits ut i mindre format.


dela denna nyhet