Integritetspolicy


3DVerkstan Nordic AB, 556977-1685 (”3DVerkstan”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som äger rum på webbplatsen.
3DVerkstan månar om den personliga integriteten för dig som besöker webbplatsen. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss på webbplatsen endast används för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

När du registrerar dig som kund lagrar vi de personuppgifter som du angett i vårt webbhotell, affärssystem och eventuellt e-postprogram ifall du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, till exempel en offertförfrågan, eller nedladdning av produktinformation, måste du ibland lämna personuppgifter, t.ex. namn, adress, mejladress och telefonnummer. Den informationen används för att kontakta dig.

Personuppgifter som lämnas i formulär för offertförfrågan används för att sammanställa och skicka offert till dig.

Personuppgifter som lämnas i formulär för “kontakta mig” används för att vi ska kunna kontakta dig per e-post eller telefon.

Personuppgifter som lämnas i formulär för förhandsbeställning används för att du ska kunna förhandsbeställa en produkt eller tjänst som ännu ej lanserats eller i lager.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till underleverantörer som 3DVerkstan anlitar för att utföra en tjänst, för att tillgodose dina önskemål som kund, eller för att uppfylla avtal mot dig som kund. Det kan vara uppgifter som lämnas till återförsäljare i Sverige, EU eller resten av världen, till supportföretag eller IT-företag som 3DVerkstan anlitar för att utveckla våra digitala tjänster och webshop. Alla underleverantörer är personuppgiftsbiträde åt 3DVerkstan och vi har ingått avtal med alla dessa leverantörer i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR för att säkerställa korrekt hantering av dina personuppgifter.

När du besöker den här webbplatsen registreras din IP-adress automatiskt och den används sedan för att mäta besöksfrekvens och statistik på webbplatsen i syfte att ständigt förbättra vårt kunderbjudande. IP-adressen sparas inte på individnivå.

3DVerkstan samlar inte på annat sätt in personuppgifter om dig via den här webbplatsen.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till polis eller annan myndighet om 3DVerkstan är skyldigt att lämna ut uppgiften enligt lag eller myndighetsbeslut.

3DVerkstan lämnar inte ut personuppgifter till tredje part i andra fall än vad som framgår av denna integritetspolicy.

Om du har frågor rörande denna integritetspolicy eller om 3DVerkstans behandling av personuppgifter, eller vill ha felaktiga uppgifter rättade är du välkommen att kontakta info@3dverkstan.com.

Du har även rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos 3DVerkstan. Sådan begäran om registerutdrag ska göras skriftligen, vara egenhändigt undertecknad av dig och postas till: 3DVerkstan Nordic AB, Rehnsgatan 16, 113 27 Stockholm.