Nordiskt samarbete vill lyfta branschen

Mattias Kristiansson branschnytt

Några av aktörerna bakom det nya nordiska samarbetet.


En stor utmaning för att få den nordiska marknaden för additiv teknik att växa är de nordiska ländernas storlek. Men nu har ett första steg tagits mot att skapa en större, nordisk marknad för additiv tillverkningsteknik. Pådrivande i satsningen är Alfred Nobel Science Park i Karlskoga.

– De svenska, norska, finska och danska marknaderna påminner väldigt mycket om varandra, säger Mikael Melitshenko, affärs- och projektutvecklare för Avancerad tillverkning på Alfred Nobel Science Park. Det finns några stora spelare och sedan väldigt många små företag. 3D-printingbranschen är alldeles för liten, men om vi skulle samarbeta och skapa en nordisk marknad så blir ju möjligheterna större.

Efter en nordisk konferens i Estland i augusti med deltagare från Alfred Nobel Science Park, Amexci, Sintef i Norge, 3DStep i Finland, med flera, vill man nu arrangera ett större nordiskt seminarium. Tanken är att det ska äga rum i Stockholm i november och det blir Alfred Nobel Science Parks uppgift att arrangera.

– Vi tänker oss att seminariet ska rikta sig till både industri och akademi, kanske även till finansiärer. Huvudsakligt fokus kommer att vara på konkreta och praktiskt tillämpbara presentationer, inte så mycket på akademiska teorier.


dela denna nyhet