Karlstad universitet inviger labb med ny metallskrivare

Mattias Kristiansson branschnytt

Vid Karlstads universitet pågår projektet AT-LAB som utvecklar kunskap kring additiv tillverkning av metalliska material. Den 5 april invigde AT-LAB sitt laboratorium som utrustats med det senaste inom detta område.

– Nu inviger vi på AT-LAB den nya 3D-printern AM400 Renishaw och blir därmed det första laboratoriet i Sverige med denna unika utrustning, säger Pavel Krakhmalev, professor i materialteknik på Karlstads universitet. Vi är mycket nöjda över att kunna ta den här nya teknologin till Karlstads universitet och till Värmland.

AT-LAB är ett laboratorium för additiv tillverkning finansierat av EU-medel via Tillväxtverket tillsammans med Region Värmland och Karlstads universitet. Laboratoriet arbetar i nära samverkan med regionalt näringsliv, klusterorganisationen IUC / Stål & Verkstad. Projektet ingår i Akademin för smart specialisering för förnyelse av värmländskt näringsliv, offentlig sektor och forskningen vid Karlstads universitet.

– Additiv tillverkning är en ny metod för resurseffektiv tillverkning som ger unika möjligheter att gå från ”data to thing” snabbt och flexibelt, säger Pavel Krakhmalev. Det omtalas ofta som nästa industriella revolution och utvecklingen inom området sker snabbt över hela världen.

– För oss inom IUC Stål och Verkstad är det mycket betydelsefullt att vi får möjlighet att testa denna nya teknik som verkligen ligger i framkant inom vårt område, säger Mattias Säfström, vd på IUC / Stål & Verkstad. Det är en stor fördel för våra medlemsföretag att satsningen sker här i Värmland.

– De senaste åren har vi etablerat ett stort nätverk för samverkan med regionalt näringsliv samt svenska forskningsorganisationer intresserade av metallisk 3D-printing, säger Pavel Krakhmalev. I nätverket finns också ett antal av regionens små till stora företag med som Somas, Aspervall, Nords, Calamo och Uddeholms AB.

– Vi stödjer den här satsningen som ingår i Värmlands strategi för smart specialisering, säger Anders Olsson, strateg på Region Värmland. Det är en mycket viktig teknologi för utvecklingen av avancerad tillverkning inom regionens verkstadsindustri.

– Additiv tillverkning är ett strategiskt mycket viktigt utvecklingsområde för Uddeholm, säger Anna Medvedeva, forskningschef Uddeholms AB. Vi har gjort stora investeringar i tillverkning av pulver till additiv tillverkning vid vår anläggning i Hagfors. Efterfrågan ökar inom detta område och just nu bygger vi en större anläggning till i Hagfors. Vårt samarbete med Karlstads universitet är därför av stor strategisk betydelse för Uddeholms AB.

– Nu kommer vi att starta ett antal prototyp-, modellerings- och forskningsaktiviteter tillsammans med regionalt näringsliv, säger Pavel Krakhmalev. Vår ambition är att introducera denna nya teknologi till både små och stora företag inom den regionala verkstadsindustrin och därmed vara med och driva utvecklingen av smart specialisering inom värmländskt näringsliv.

Mer info om AT LAB-satsningen och olika projekt finns på kau.se/atlab

dela denna nyhet