GKN i Trollhättan storsatsar på additiv teknik

Mattias Kristiansson branschnytt

GKN Aerospace i Trollhättan har under de senaste två åren ökat sina satsningar inom flyg- och rymdforskning. Förra året la företaget nästan 800 miljoner kronor på forskning inom additiv tillverkning och lättviktsmaterial.

I dagsläget arbetar man bland annat med projekt för att minska utsläppen från flyget, men även effektivare raketmotorer och nästa generations motor till stridsflyg är områden av intresse.

En del av den finansiering som används för forskningen är offentliga medel. Här finns stöd till den Europeiska rymdverksamheten som Sverige finansierar via rymdorganet ESA, och stöd till svensk flygforskning via innovationsmyndigheten Vinnova.

– Vi ser en kontinuerlig ökning av våra ambitioner inom forskning och produktutveckling. Detta är helt i linje med en växande marknad och ökande krav på ett hållbarare och bränslesnålare flyg. Genom att fortsätta satsa på ny teknik satsar vi också på vår konkurrenskraft för framtiden. Säger Patrik Johansson, som arbetar med forsknings- och innovationsfrågor på GKN i Trollhättan.

dela denna nyhet