Digital Metal säljer skrivare till brittiskt forskningscentrum

Mattias Kristiansson branschnytt

Ett av Storbritanniens mest uppmärksammade forskningsinstitut för 3d-skrivarteknik, National Centre for Additive Manufacturing, NCAM, i Coventry, har investerat i svenska Digital Metals binder jet-lösning för metallproduktion. Lösningen utökar den redan starka maskinparken inom polymer och metall.

NCAM forskar på en rad additiva områden, bland annat AM-design, efterbehandling och material. Brittiska tillverkningsföretag vänder sig ofta till NCAM för att få råd och stöd i det egna arbetet med att införa additiv teknik.

Den Digital Metal-lösning som nu installeras ska kunna nyttjas både av medlemsföretag och organisationer som vill utvärdera binder jetting-tekniken. Det är den första i sitt slag i Storbritannien och innebär att man nu får tillgång till en teknik som kan producera metallkomponenter med exceptionell precision och detaljrikedom.

– Det här är en mycket snabb teknik som kan användas för att ta fram komplexa och detaljerade geometrier, säger Dr David Brackett, AM-chef för NCAM. Det finns också stor potential för fler material än metalltekniker baserade på smältning, laser melting. Vi är glada över att vi och våra medlemmar får tillgång till denna teknik.