Sweco
VISUALISERAR OCH KOMMUNICERAR IDÉER


3d-tekniken ger flexibilitet

storskaliga stadsprojekt
med 3d-skrivarteknik

Att producera fysiska modeller för arkitekter är en process som är både tidskrävande och komplicerad, därför letar de ständigt efter nya sätt att effektivisera och förenkla sina arbetsprocesser. För Swecos arkitekter har 3D-skrivarteknik visat sig vara ett oumbärligt verktyg när de ska ta fram  stora modeller och kommunicera tankar och idéer till sina kunder. Med 3d-skrivare från Ultimaker skapar de detaljerade modeller och gör snabbt och enkelt iterationer.

Men det handlar inte enbart om att spara tid och pengar – Sweco har även upptäckt att 3D-skrivare tillåter dem att innovera och utveckla sitt arbetssätt.


Colombo-projektet, Sri Lanka

På Swecos huvudkontor i Stockholm arbetar ett team av arkitekter med att skapa ett massivt utvecklingskomplex i Colombo, Sri Lanka. Projektet innehåller över 280 hektar mark som, när det är klart, kommer att rymma 60 000 till 90 000 lägenheter och 200 000 kontorslokaler. För att få hjälp med att förverkliga sina idéer behövde de ett snabbt prototypverktyg som de kunde förlita sig på för att skapa modeller på kort tid. Valet föll på 3D-skrivarteknik och sedan 2015 har de använt Ultimakers lösningar.

”Som arkitekt är det lättare när du kan visualisera en design framför dig med en 3D-utskrift. Jag kan visualisera allt i mitt huvud, men det blir lättare att ta reda på hur en design kommer att se ut från olika vinklar om du har en fysisk modell som du kan röra vid.”
Henrik Bejmar, arkitekt, tidigare på Sweco

Fördelar med 3D-skrivare inom arkitektur

På grund av Sri Lanka-projektets storlek behövde arkitekterna skriva ut delarna i olika skala. Genom att använda ett skrivarmunstycke på 0,8 millimeter kunde man skriva ut dubbelt så fort, vilket gjorde det möjligt för Sweco att skapa storskaliga modeller på kortare tid. De kunde dessutom skriva ut upp till fyra gånger så detaljerat för de mindre strukturerna med ett 0,25 millimeters-munstycke.

Flexibiliteten 3d-tekniken ger, skapar frihet att ta fram storskaliga modeller utan kompromisser som sedan enkelt kan presenteras för kund. En annan fördel är att de själva kan skapa prototyper från sina idéer och göra ändringar när det passar, vilket gör att de kan spara både tid och pengar. En utskrift kan i sista minuten köras under natten och vara redo för mötet nästkommande morgon. Med de traditionella metoderna skulle samma ändring ta två hela dagar att åtgärda. Ultimaker förstärker Swecos konkurrensfördelar genom att förse dem med teknik för att snabbt tillverka modeller i bättre kvalitet.

skrivarlabb hos sweco

Förstärker kommunikationen

Innan de började använda 3D-skrivarteknik var det svårt att göra detaljerade modeller in-house. Swecos arkitekter sökte därför ett sätt att uppnå professionell finish på sina modeller och med Ultimaker lyckas de uppnå detta. 3D-skrivartekniken förstärker även kommunikationen mellan arkitekt och kund då man kan visualisera designen tillsammans.

”En 3D-skrivare hjälper oss och våra kunder att få en snabb överblick över hur det går för projekten. Det är begränsat hur mycket man kan förstå genom att titta på en datorskärm. Att kunna titta på en fysisk modell gör den processen mycket enklare.”, säger Stefania Dinea, arkitekt på Sweco.

Ett Ultimaker-labb används nu av 15 olika avdelningar på Sweco. Sedan de började använda 3D-skrivare har de olika teamen börjat dela tips och tricks med varandra för att förbättra utskriftsprocessen.

stora kostnadsbesparingar

Sweco kombinerar 3D-utskrifter med mer traditionella metoder. Tekniken är därför ett komplement och stöd i deras arbete. Men fördelarna är ändå tydliga. Framförallt går det snabbare att skapa komplicerade modeller och göra ändringar i ritningar.

För de större och mer komplicerade modellerna uppskattar Sweco att de har gjort besparingar på 30 procent och i vissa projekt har de möjlighet att uppnå ännu större besparingar. Att bygga en stor modell för ett projekt med en galleria i Stockholm skulle på det traditionella sättet kosta Sweco omkring 57 000 kronor. Med 3D-skrivare från Ultimaker blev kostnaden för modellen mindre än 3 000 kronor i material. Sen tillkommer den tid som krävs för att starta upp och övervaka utskriften. Stefania Dinea betonar att det är förberedelserna för att komma igång med utskriften som tar mest tid och för arkitekterna på Sweco är det av yttersta vikt att deras modeller skrivs ut som de ska.

VÅRVETET – SWECOS BIDRAG TILL WORLD ARCHITECTURE FESTIVAL

Stefania påpekar att den tid som de slipper lägga på att övervaka utskrifter är oumbärlig.

Laserskärare:
1 h maskinförberedelse + 8 h skärtid (med övervakning) + 3 h efterarbete/limarbete.
Total tidsåtgång: 13 h
1000 SEK för material + 500kr*/arbetstimme x 8 h
Total kostnad: 6000 SEK


Ultimaker:
2 h maskinförberedelser + 50 h utskriftstid
Total tidsåtgång: 52 h
368 SEK för material + 500 kr*/arbetstimme x 2 h
Total kostnad: 1 368 SEK

* Kostnaden per arbetstimme angiven här (500 kr/h) är en uppskattning gjord av 3DVerkstan enbart i syftet att kunna göra en mer realistisk jämförelse.

3D-teknik frigör tid

Swecos bidrag till World Architecture Festival – vårvetet, bestod av en modell utskriven i åtta delar och även då använde sig arkitekterna på Sweco av Ultimakers 3D-skrivare. Stefania DInea lyfter fram att den främsta anledningen till att de väljer att använda 3D-skrivarteknik är för att det inte kräver att en person står och övervakar. Hon jämför det med en traditionell metod såsom laserskärning som kräver konstant övervakning av en användare under hela arbetsprocessen, även om det i teorin ska gå snabbare rent tidsmässigt.

Med laserskärning behöver man dessutom konvertera en fil av en tredimensionell modell till ett tvådimensionellt format som efter skärning limmas ihop bit för bit. En process som kräver flera timmars arbete. Med 3D-skrivarteknik kan man istället direkt förbereda filen direkt för utskrift.

FÖRDELAR MED ULTIMAKERS 3D-SKRIVARE


En sammanfattning av fördelarna med att använda Ultimakers 3D-skrivare inom arkitektur:

• Möjlighet till fler iterationer per modell/projekt

• Spara pengar och resurser genom att 3D-skriva in-house

• Anpassa val av munstycke för att få fram snabba eller mer detaljerade utskrifter.

• Presentera snygga modeller till kund.