Kirurgisk planering med hjälp av 3D-printade benmodeller


Kirurger och kliniker runt om i världen använder Ultimaker  3D-skrivare för att göra ovärderliga visualiseringshjälpmedel inför kirurgiska ingrepp. Tekniken erbjuder många fördelar såsom bättre kirurgisk förberedning och planering, minskning av kirurgiska kostnader och möjligheter till att bättre kunna instruera patienterna i det kommande ingreppet. De 3D-printade modellerna gör kirurgiska ingrepp mer effektiva och förbättrar kommunikationen mellan patienten och läkare.

Dr Boyd Goldie är en konsult inom ortopedisk kirurgi på The Holly Private Hospital, London. Han behandlar patienter med tillstånd som är förknippade med övre extremiteter såsom axlar, armbåge, handled och arm. Boyd ses som en pionjär inom användningen av 3D-skrivare inom ortopedi och har föreläst mycket inom ämnet.

holly 5

”Benmodellerna hjälper mig att planera min operation och ger mig en bättre förståelse för vad jag har att göra med så jag inte får några otrevliga överraskningar när jag kommer väl utför operationen” - Boyd Goldie, en ortopedisk kirurg som arbetar på ett privat sjukhus i London behandlar patienter med väldigt olika sorters kirurgiska behov.


utmaning och lösning


UTMANING
För att kunna förbereda sig för operation tar han hjälp av en CT-skanning (skiktröntgen). Han kan då extrahera en virtuell 3D-modell av det aktuella benet på skärmen, vilket är väldigt bra, men enligt Boyd Goldie är detta inte optimalt, han vill gärna fysiskt hålla i en modell och kunna vända och vrida på den. Utifrån den virtuella 3D-modellen kan han alltså med en 3d-printer skriva ut en modell av benet.

3D-utskifter används ofta inom komplex kirurgi, men de flesta kirurger beställer externt tillverkade 3D-utskrifter. Dr. Goldie nöjde sig inte med att betala dyrt för externt beställda modeller. Det var väldigt dyrt (hundratals pund per utskrift) och det tog ofta flera veckor innan 3D-utskrifterna levererades. ”Detta är inte optimalt om du har en kille med en trasig handled och du ska operera imorgon” säger Dr. Goldie.


LÖSNING
Dr. Goldie köpte en Ultimaker 2+ 3D-skrivare. Han använde en gratis mjukvara för att konvertera röntgenbilderna till utskriftsvänliga filer och kan nu skriva ut exakta benmodeller på några timmar, beroende på storleken på benet. "Jag ber radiologerna skicka min skiktröntgen, sedan extraherar jag filerna och importerar dem till en gratis mjukvara där filerna kan konverteras till 3D-modeller. 3D-modellen kan sedan skickas till 3D-skrivaren för utskrift" förklarar Dr. Goldie.

Ultimaker har sparat Dr. Goldie mycket pengar och värdefull tid. Med sin 3D-skrivare kan Dr. Goldie, på kort tid, skapa fysiska modeller av ben och frakturer och till en bråkdel av priset det normalt skulle ha kostat. 3D-utskrifterna kan sedan användas för att utbilda patienter om deras tillstånd, samt underlätta för kirurgernas planering vid komplexa ingrepp, både innan och efter själva operationen.


holly 2

holly 1

RESULTAT


Denna effektiva process gynnar såväl läkarna som patienterna. Patienten får en djupare förståelse av problemet och hur läkaren kommer att ta itu med problemet. Kirurgerna är bättre förberedda inför operationer vilket minskar risken med ingreppen samt förkortar operationstiderna. 3D-tekniken är ett kostnadseffektivt verktyg att använda genom hela proceduren. Det kan vara både billigare och snabbare än konventionell kirurgisk utrustning. Kostnaden för 3D-utskrifterna beror på dess storlek och komplexitet.

Fördelarna med tekniken

  • Förenklad kommunikation med patienter med hjälp av konkreta modeller
  • Optimerad kirurgisk planering med reducerade operationstider
  • Kostnadseffektiva visualiseringshjälpmedel
  • Patientanpassade delar som är skräddarsydda för att passa alla unika krav och omständigheter
  • Minskade kostnader för förberedelser och planering av operationer
  • Kortare ledtider vilket leder till nöjdare patienter
  • Snabba och enkla modifikationer som möjliggör mer exakta resultat

holly 6

Med en egen 3D-skrivare på kontoret kunde Dr. Goldie minska genomsnittskostnaden på modellerna till £350 per modell jämfört mot den tidigare kostnaden på £850 per modell från externt företag.