3D SIERRA LEONE

FÖRBÄTTRAR LIVSKVALITETEN MED HJÄLP AV 3D-TEKNIK


SHINING 3D stöttar 3D Sierra Leone med multifunktionella, handhållna 3D-scannern EinScan för att skapa skräddarsydda benproteser för patienterna i det västafrikanska landet. Det här är historien om hur projektet uppkom och hur SHINING 3D blev en sponsor för att förändra livet för många människor genom modern teknologi.

Projektet kring 3D Sierra Leone bygger på tre huvudpelare: vård, forskning och hållbarhet. Läs om hur de olika delarna samspelar nedan!

Användning av jiggar och fixturer på monteringslinjen

vård

I Sierra Leone sker många amputationer från komplexa sår orsakade av trafikolyckor, allvarliga infektioner och från långa ledtider innan patienten kommer till sjukhus. Utöver det, förlorade många amputerade sina lemmar från våldsdåd under inbördeskriget (1991-2002).

I landet saknar merparten av befolkningen tillgång till proteser på grund av avsaknad av kunskap, tillgänglighet av material, utbildad personal och höga kostnader. Det leder till att många amputerade känner sig otillräckliga vilket kan leda till känslor av avundsjuka, osäkerhet och depression. Att få en protes skulle ge dem möjlighet att enklare smälta in i samhället och ökat självförtroende.

Tillgången till 3D-printing, även i dess enklare form, kan vara ett användbart och nödvändigt verktyg för att lokalt kunna tillverka relevanta medicinska hjälpmedel såsom stödstrukturer och proteser till en rimlig kostnad.

3d sierra leone 3

Tillsammans med en sjukgymnast lär sig patienten att använda sin nya protes.

Forskning & Hållbarhet

I samarbete med den medicintekniska kursen vid University of Twente, och under ledning av 3D-labbet vid Radboud University Medical Center, har man sett upp ett 3D-lab vid Masanga sjukhuset i Sierra Leone. 3D-labbet sköts av holländska medicintekniska studenter som samarbetar med lokala sjukgymnaster och protes- specialister. Holländska specialister finns tillgängliga för rådfrågning vid behov.

Genom kunskapsutbyte mellan kultur, medicin och teknik skapas ett partnerskap där både de Holländska studenterna och lokalinvånarna lär sig av varandra. Framöver kommer studenter från Sierra Leone också bli involverade i projektet så de utöver att kunna ge vård också kunna ge utbildning till lokalinvånarna.

För att ett projekt som detta ska kunna leva vidare måste det göras hållbart. Det betyder att proteserna måste vara prisvärda och att projektet kan fortsätta drivas av lokalinvånarna. För att uppnå det behöver processen för att tillverka proteser vara så standardiserad och enkel som möjligt. Utöver det är det viktigt att fortsätta hålla patienter under uppsikt för att samla in data och påvisa långsiktigheten/hållbarheten.

Metod

I samarbete med den medicintekniska kursen vid University of Twente, och under ledning av 3D-labbet vid Radboud University Medical Center, har man sett upp ett 3D-lab vid Masanga sjukhuset i Sierra Leone. 3D-labbet sköts av holländska medicintekniska studenter som samarbetar med lokala sjukgymnaster och protes- specialister. Holländska specialister finns tillgängliga för rådfrågning vid behov.

Genom kunskapsutbyte mellan kultur, medicin och teknik skapas ett partnerskap där både de Holländska studenterna och lokalinvånarna lär sig av varandra. Framöver kommer studenter från Sierra Leone också bli involverade i projektet så de utöver att kunna ge vård också kunna ge utbildning till lokalinvånarna.

För att ett projekt som detta ska kunna leva vidare måste det göras hållbart. Det betyder att proteserna måste vara prisvärda och att projektet kan fortsätta drivas av lokalinvånarna. För att uppnå det behöver processen för att tillverka proteser vara så standardiserad och enkel som möjligt. Utöver det är det viktigt att fortsätta hålla patienter under uppsikt för att samla in data och påvisa långsiktigheten/hållbarheten.

3d sierra leone2

Throy är en av sjukgymnasterna på sjukhuset i Masanga. Han använder sig av EinScan Pro 2X Plus för att scanna kroppsdelar.

Patientexempel

Den 1:a april 2020 publicerade American Journal of Tropical Medicine and Hygiene (Vol. 102, No.4, sid 905-909) resultatet av projektet. Efter godkännande av samtliga parter och dess familjer, har fyra fall av “3D Sierra Leone” dokumenterats.

Exempel 1: Helarmsprotes
3d sierra leone case 1

I det här fallet användes EinScan Pro 2X Plus skannern. Genom att scanna patientens höger- och vänsterarm fick teamet inte bara ut 3D data för vänster axelled utan designern kunde snabbt matcha den intakta armens data till vänsterarmen. 3D-printade proteser som denna används huvudsakligen för estetiska syften där protesen bidrar till att öka patientens självförtroende. Tack vare 3D-printing ges möjligheten att kunna skapa enklare proteser med små ekonomiska medel, där de behövs som mest.

exempel 2: Stödskena
3d sierra leone case 2

Det här barnets kontraktur är brännskadad kring en led. Om brännskadan läker naturligt kommer huden runt leden dras ihop vilket påverkar ledens rörelseförmåga. Läkarna har därför gjort en hudtransplantation där hud från magen har placerats på armbågen för att ge mer rörelsefrihet. Efter operationen är det viktigt att en stödstruktur sätts mot kontrakturen för att förhindra att såret drar tillbaka huden igen. Stödskenan ovan är skräddarsydd genom att 3D-scanna patientens kropp och 3D-printad för att matcha behandlingsområdet vilket minimerar effekten av ärrbildning från externt tryck.

exempel 3: skolioskorsett
3d sierra leone case 3

Den här pojken har kyfoskolios, en onormal kurvatur i ryggraden. För närvarande finns det inga medicinska hjälpmedel eller lösningar för personer med denna diagnos i Sierra Leone. Med hjälp av 3D-scanning och 3D-printing var det möjligt att skräddarsy ett stöd till patienten. I en snar framtid kommer den här patienten få uppföljning för att fortsätta ge medicinskt stöd under hans tillväxt. Med rätt åtgärder i tidig ålder kommer pojken kunna leva ett normalare liv.